Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2015 z dne 12. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2015 z dne 12. 11. 2015

Kazalo

3386. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9548.

  
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09 in 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 8. redni seji dne 5. 11. 2015 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Nepremičninama parc. št. 792/4 (ID znak: 2075-792/4-0), k.o. 2075 – Davča in parc. št. 792/5 (ID znak: 2075-792/5-0), k.o. 2075 – Davča, v Zemljiški knjigi vpisanima kot javno dobro, se odvzame status javnega dobra.
II. 
Nepremičnini parc. št. 792/4 (ID znak: 2075-792/4-0), k.o. 2075 – Davča in parc. št. 792/5 (ID znak: 2075-792/5-0), k.o. 2075 – Davča izgubita status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiški knjigi v izvršitev, kjer se izbriše javno dobro in se vknjiži lastninska pravica za Občino Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, matična št.: 5883148.
III. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-6/2015-020
Železniki, dne 5. novembra 2015
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost