Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2015 z dne 24. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2015 z dne 24. 6. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1853. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o živinoreji (ZŽiv-A)

MINISTRSTVA

1854. Pravilnik o prenehanju veljavnosti določenih pravilnikov na področju meroslovja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1855. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije
1856. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije
1857. Operativno-tehnična zahteva za letenje v zračnem prostoru, kontaminiranim z vulkanskim pepelom

OBČINE

Jesenice

1858. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Perun
1859. Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v Občini Jesenice
1860. Odlok o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v Občini Jesenice
1861. Odlok o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Jesenice
1862. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
1863. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice
1864. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

Kranj

1865. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj

Kranjska Gora

1866. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015–2020

Postojna

1867. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Postojna za programsko obdobje 2015–2020

Razkrižje

1868. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2015

Šempeter-Vrtojba

1869. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šempeter - Vrtojba za programsko obdobje 2015–2020
1870. Sklep o določitvi števila oddelkov za programe vrtca
1871. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic

Vipava

1872. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
1873. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
1874. Sklep o cenah storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
1875. Sklep o cenah ravnanja z odpadki

POPRAVKI

1876. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja v Občini Slovenske Konjice
AAA Zlata odličnost