Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2015 z dne 24. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2015 z dne 24. 6. 2015

Kazalo

1863. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice, stran 4914.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 s spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na 7. seji dne 18. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice
1. člen
V 3. členu Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice (v nadaljevanju: odlok), se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»C. DENARNE POMOČI ZA REDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE STOPNJE, ki so namenjene študentom Fakultete za zdravstvo Jesenice, s stalnim prebivališčem v Občini Jesenice, ki so vpisani v študij 2. bolonjske stopnje.«
2. člen
V 5. členu odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»DENARNA POMOČ ZA REDNI ŠTUDIJ 2. BOLONJSKE STOPNJE
– vlagatelj mora biti vpisan v redni študijski program 2. bolonjske stopnje
– vlagatelj predloži potrdilo o vpisu
– vlagatelj mora zagotoviti najmanj 50 % lastnih sredstev šolnine za letnik študija.«
3. člen
Spremeni se tretji odstavek 6. člena odloka tako, da se glasi:
»Do denarne pomoči za izobraževanje, opredeljene pod točko B 3. člena, so upravičeni vsi tisti vlagatelji, katerih stroški so nastali v obdobju med oktobrom preteklega leta in oktobrom tekočega leta.«
4. člen
V drugem stavku prvega odstavka 12. člena Odloka se črta beseda »strokovne«.
V prvem odstavku 12. člena Odloka se doda nov zadnji stavek, ki se glasi: »Komisija oblikuje končni predlog sofinanciranja.«.
Črta se besedilo drugega in tretjega odstavka 12. člena odloka.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-22/2015
Jesenice, dne 18. junija 2015
 
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti