Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2014 z dne 3. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2014 z dne 3. 6. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1618. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1D)
1619. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1620. Sklep o odprtju Konzulata Federativne republike Brazilije v Republiki Sloveniji s sedežem v Mariboru, na čelu s častnim konzulom

MINISTRSTVA

1621. Odredba o določitvi enotne definicije ključnih pojmov v zdravstvu

USTAVNO SODIŠČE

1622. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega odstavka 11. člena Zakona o sodnih taksah v delu, ki ne omogoča, da sodišče oprosti stranko plačila sodne takse za ugovor zoper sklep o izvršbi v celoti, ko stranka ne prejema denarne socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega organa, pa bi bila s plačilom sodne takse občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski člani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1623. Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov

OBČINE

Borovnica

1624. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Borovnica
1625. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Dobje

1626. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje

Jesenice

1627. Sklep o prenehanju in prehodu mandata

Moravske Toplice

1628. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Moravske Toplice

POPRAVKI

1629. Popravek Sklepa o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
AAA Zlata odličnost