Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2014 z dne 3. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2014 z dne 3. 6. 2014

Kazalo

1626. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje, stran 4333.

Na podlagi 43., 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07 – popr., in 41/07 – popr, 61/10, 62/10, 40/11, 40/11), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09, 6/12) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobje na 16. redni seji dne 15. 5. 2014 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
1. člen
Občinski svet Občine Dobje soglaša s ceno storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Šentjur pri Celju, po kateri znaša ekonomska cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu 20,96 EUR na efektivno uro.
Občina Dobje subvencionira ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz proračunskih sredstev uporabnikom storitve v višini 15,62 EUR na efektivno uro. Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine znaša 5,34 EUR na efektivno uro.
2. člen
Cena strukture stroškov vodenja na mesec je določena v višini mesečnih stroškov na delež po veljavnem normativu in znaša mesečno 94,93 EUR in je že vključena v ceni na efektivno uro.
3. člen
Z dnem veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje, št.: 122-0002/2012 z dne 18. 10. 2012.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-0002/2014
Dobje, dne 15. maja 2014
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.

AAA Zlata odličnost