Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2014 z dne 3. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2014 z dne 3. 6. 2014

Kazalo

1627. Sklep o prenehanju in prehodu mandata, stran 4333.

Občinski svet Občine Jesenice je na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in spr.) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 s spr.) na 36. redni seji dne 22. 5. 2014 sprejel naslednji
S K L E P
1. člen
Občinski svet Občine Jesenice ugotavlja, da je svetniku Občinskega sveta Občine Jesenice Zvonimirju Jurkoviču, rojenemu 23. 11. 1950, stanujočemu na Hrušici, Hrušica 211, ki je bil izvoljen na lokalnih volitvah 2010 dne 10. 10. 2010 in katerega mandat je bil potrjen na 1. konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Jesenice, dne 4. 11. 2010, zaradi smrti dne 29. 4. 2014 prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Jesenice.
2. člen
Občinski svet Občine Jesenice potrjuje mandat nadomestni članici Občinskega sveta Občine Jesenice za preostanek mandatne dobe Marjeti Ronner Mlinarič, rojeni 30. 3. 1966, stanujoči na Hrušici, Hrušica 71/e.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Jesenice in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-4/2010
Jesenice, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.