Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2013 z dne 16. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2013 z dne 16. 5. 2013, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1637. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za drobno rezani tobak in preostali tobak za kajenje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1631. Dopolnitve Statuta Združenja mestnih občin Slovenije
1632. Sklep o spremembah Sklepa o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na DOBA Fakulteti

OBČINE

Grad

1633. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Grad
1634. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Grad
1635. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Grad
1636. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2013

POPRAVKI

1638. Popravek Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev podatkov
1639. Popravek Sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč
1640. Popravek Sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč
1641. Popravek Zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2012
1642. Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Železniki

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

40. Akt o dopolnitvah Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (MANKZN-B)

Ministrstvo za zunanje zadeve

41. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Armenijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom
42. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o vojnih grobiščih
43. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah
44. Obvestilo o začetku veljavnosti Sklepa Evropskega sveta z dne 25. marca 2011 o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro
45. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o filmski koprodukciji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike
46. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o krepitvi sodelovanja pri preprečevanju hudih kaznivih dejanj in boju proti njim s prilogo
47. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o policijskem sodelovanju
AAA Zlata odličnost