Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2013 z dne 16. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2013 z dne 16. 5. 2013

Kazalo

1631. Dopolnitve Statuta Združenja mestnih občin Slovenije, stran 5009.

Na podlagi 4. člena Akta o ustanovitvi Združenja mestnih občin Slovenije (Uradni list RS, št. 69/10) ter 7. člena Statuta Združenja mestnih občin Slovenije (Uradni list RS, št. 69/10) je Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije na seji dne 25. aprila 2013 sprejela
D O P O L N I T V E S T A T U T A
Združenja mestnih občin Slovenije
1. člen
V Statutu Združenja mestnih občin Slovenije (Uradni list RS, št. 69/10) se v 10. členu dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»V kolikor se naloge iz prejšnjega odstavka opravljajo v okviru strokovne službe ZMOS, se organizacija dela in sistemizacija delovnih mest določi s pravilnikom, ki ga sprejme Skupščina ZMOS.
O zaposlitvah v strokovni službi ZMOS, skladno s sprejetim kadrovskim načrtom, odloča predsednik, ki izvršuje naloge delodajalca. Kadrovski načrt sprejme Skupščina ZMOS.«.
2. člen
Te dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme skupščina, in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-1/2012
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
Podpredsednik
Bojan Kontič l.r.

AAA Zlata odličnost