Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2013 z dne 16. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2013 z dne 16. 5. 2013

Kazalo

1641. Popravek Zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2012, stran 5022.

Na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) izdajam
P O P R A V E K
Zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2012
Pri objavi Zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2012 (Uradni list RS, št. 35/13) je pomotoma izpadlo besedilo 3. člena odloka, ki se glasi:
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Laško za leto 2012.
Št. 007-09/2011
Laško, dne 14. maja 2013
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost