Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2012 z dne 31. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2012 z dne 31. 7. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2467. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov eurov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj (ZPODPTEŠ)
2468. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D)
2469. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-E)

MINISTRSTVA

2470. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije
2471. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi provenienčnih območij
2472. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2012

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2473. Poročilo o gibanju plač za maj 2012

OBČINE

Rečica ob Savinji

2474. Odlok o javnem redu in miru v Občini Rečica ob Savinji

Slovenska Bistrica

2475. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Slovenska Bistrica
2476. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta

Straža

2477. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Straža
2478. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Straža

Škofja Loka

2479. Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri«

Šmarješke Toplice

2480. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v Občini Šmarješke Toplice za leto 2012

Zagorje ob Savi

2481. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 31 – Okrogarjeva kolonija sever
2482. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi
2483. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 37 – Jerman 1

POPRAVKI

2484. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje
2485. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/2 – Leskovec in II/2 – Metnaj
2486. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC IV. – Dolina Krke
2487. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti