Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2012 z dne 31. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2012 z dne 31. 7. 2012

Kazalo

2483. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 37 – Jerman 1, stran 6094.

Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 37 – Jerman 1 (Uradni list RS, št. 34/12) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 37 – Jerman 1
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 37 – Jerman 1 – besedilo odloka, povzetek za javnost in projekt št. 03/12, ki ga je izdelalo podjetje Arhis d.o.o., Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi.
2. člen
Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 37 – Jerman 1 bo javno razgrnjen v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in na sedežu KS Rudnik Toplice, Grajska ulica 4, Zagorje ob Savi v času uradnih ur. Javna razgrnitev bo trajala od 20. avgusta do 21. septembra 2012.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo dne 5. septembra 2012 ob 16. uri v sejni sobi v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
4. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 37 – Jerman 1 podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ter pisno na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi.
5. člen
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-5/2012
Zagorje ob Savi, dne 23. julija 2012
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost