Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2012 z dne 31. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2012 z dne 31. 7. 2012

Kazalo

2476. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta, stran 6077.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZP Načrt, Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C) in 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prizidek k hlevu za prašičje pitance na parceli 104 k.o. Spodnja Nova vas (izdelal UMARH d.o.o., Ptuj, št. naloge 03/12, v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
Dokument iz 1. člena bo od 13. 8. 2012 do vključno 13. 9. 2012, javno razgrnjen v prostorih oddelka za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, Slovenska Bistrica in v prostorih Krajevne skupnosti Dr. Jagodič. Na vpogled bo v času uradnih ur občinske uprave in krajevne skupnosti.
3. člen
Območje obdelave OPPN zajema parc. št. 104 (novonastali 104/2 in del 104/1) v k.o. Spodnja Nova vas. Predmet javne razgrnitve so tudi zemljišča izven območja obdelave OPPN, po katerih poteka predvidena GJI.
4. člen
Javna obravnava dokumenta bo 11. 9. 2012, ob 10.00 uri, v prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.
5. člen
V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost pripombe in predloge k razgrnjenemu dokumentu posreduje pisno na naslov Občine Slovenska Bistrica, na elektronski naslov: obcina@slov-bistrica.si ali janja.mlaker@slov-bistrica.si, jih vpiše v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali jih poda ustno na zapisnik v okviru javne obravnave. Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve ob 15.00 uri ne glede na način dostave.
6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.
Št. 3505-6/2012-13-1032
Slovenska Bistrica, dne 23. julija 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost