Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2012 z dne 14. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2012 z dne 14. 5. 2012, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1538. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1551. Uredba o spremembi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
1552. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg

Sklepi

1553. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013

USTAVNO SODIŠČE

1539. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1540. Splošni akt o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
1541. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2012

OBČINE

Celje

1542. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Dobrova-Polhov Gradec

1543. Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1544. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2012

Ig

1545. Odlok o prostorskem redu Občine Ig
1546. Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Ig
1547. Odlok za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig

Oplotnica

1548. Statut Občine Oplotnica
1549. Poslovnik Občinskega sveta Občine Oplotnica

Semič

1550. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Semič

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

23. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško Republiko in Republiko Finsko (MPUEMS)
24. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Madžarsko, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko (MPSUUEMU)
25. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi funkcionalnega bloka zračnega prostora Srednje Evrope (MSVFBZP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

26. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o strokovni pomoči na področju evropskih zadev
27. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o strokovni pomoči na področju evropskih zadev
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti