Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2012 z dne 14. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2012 z dne 14. 5. 2012

Kazalo

1553. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, stran 3567.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada Republike Slovenije na 13. redni seji dne 10. 5. 2012 izdala naslednji
S K L E P
o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 18/09, 22/10, 45/10 in 43/11) se v 3. členu prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) V nadzorni odbor se imenujejo naslednji člani kot predstavniki:
1. ministrstev, vladnih služb, uradov in zavodov
+---------------------------------------------------------------+
|a) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje             |
+---------------------------------------------------------------+
|– državni sekretar/ka za kmetijstvo, predsednik/ca;      |
+---------------------------------------------------------------+
|– dr. Martina Bavec, članica, dr. Marija Markeš, namestnica;  |
+---------------------------------------------------------------+
|– Janja Kokolj Prošek, članica;                |
+---------------------------------------------------------------+
|– Mladen Berginc, član, Andrej Bibič, namestnik;        |
+---------------------------------------------------------------+
|b) Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja      |
+---------------------------------------------------------------+
|– Igor Ahačevčič, član, Alenka Ivačič, namestnica;       |
+---------------------------------------------------------------+
|– Branka Grdiša, članica, Ariana Libertin, namestnica;     |
+---------------------------------------------------------------+
|c) Ministrstvo za finance                   |
+---------------------------------------------------------------+
|– Špela Perme, članica;                    |
+---------------------------------------------------------------+
|d) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo      |
+---------------------------------------------------------------+
|– Darko Sajko, član, Marlen Skarlovnik, namestnica;      |
+---------------------------------------------------------------+
|– Vinko Žagar, član, Anja Močnik, namestnica;         |
+---------------------------------------------------------------+
|e) Ministrstvo za zdravje                   |
+---------------------------------------------------------------+
|– Tatjana Buzeti, članica, Katja Povhe Jemec, namestnica;   |
+---------------------------------------------------------------+
|f) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve       |
+---------------------------------------------------------------+
|– Milena Končina, članica;                   |
+---------------------------------------------------------------+
|g) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport   |
+---------------------------------------------------------------+
|– mag. Zlata Ploštajner, članica, Irena Marš, namestnica;   |
+---------------------------------------------------------------+
|h) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor          |
+---------------------------------------------------------------+
|– Rok Klemenčič, član;                     |
+---------------------------------------------------------------+
|– Silvo Škornik, član;                     |
+---------------------------------------------------------------+
|m) Urad RS za makroekonomske analize in razvoj         |
+---------------------------------------------------------------+
|– mag. Mateja Kovač, članica;                 |
+---------------------------------------------------------------+
|n) Statistični urad RS                     |
+---------------------------------------------------------------+
|– Irena Žaucer, članica, Mojca Suvorov, namestnica;      |
+---------------------------------------------------------------+
|o) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave         |
+---------------------------------------------------------------+
|– Mateja Žvikart, članica, Martina Kačičnik Jančar, namestnica.|
+---------------------------------------------------------------+
2. gospodarskih in socialnih partnerjev
+---------------------------------------------------------------+
|a) Gospodarska zbornica Slovenije               |
+---------------------------------------------------------------+
|– Tatjana Zagorc, članica, Nina Križnik, namestnica;      |
+---------------------------------------------------------------+
|b) Obrtna zbornica Slovenije                  |
+---------------------------------------------------------------+
|– Vlasta Markoja, članica, Larisa Vodeb, namestnica;      |
+---------------------------------------------------------------+
|c) Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije           |
+---------------------------------------------------------------+
|– Igor Hrovatič, član, mag. Zdenka Kramar, namestnica;     |
+---------------------------------------------------------------+
|d) Zadružna zveza Slovenije                  |
+---------------------------------------------------------------+
|– mag. Anita Jakuš, članica, Bojana Jerina, namestnica;    |
+---------------------------------------------------------------+
|e) Sindikat kmetov Slovenije                  |
+---------------------------------------------------------------+
|– Marjan Gorenc, član, Metka Pirš, namestnica.         |
+---------------------------------------------------------------+
3. nevladnih organizacij
+---------------------------------------------------------------+
|a) Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije     |
+---------------------------------------------------------------+
|– dr. Damijan Denac, član, dr. Primož Kmecl, namestnik;    |
+---------------------------------------------------------------+
|b) Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije          |
+---------------------------------------------------------------+
|– Boris Fras, član, Katerina Vovk, namestnica;         |
+---------------------------------------------------------------+
|c) Ekosocialni forum                      |
+---------------------------------------------------------------+
|– prof. dr. Jože Osterc, član, prof. dr. Matija Kovačič    ,|
|namestnik;                           |
+---------------------------------------------------------------+
|d) Zveza kmetic Slovenije                   |
+---------------------------------------------------------------+
|– Marija Marinček, članica, Andreja Jagodic, namestnica;    |
+---------------------------------------------------------------+
|e) Zveza slovenske podeželske mladine             |
+---------------------------------------------------------------+
|– Rok Sedminek, član, Jože Kocuvan, namestnik;         |
+---------------------------------------------------------------+
|f) Čebelarska zveza Slovenije                 |
+---------------------------------------------------------------+
|– Anton Tomec, član, Jožef Smrkolj, namestnik;         |
+---------------------------------------------------------------+
|g) Združenje turističnih kmetij Slovenije           |
+---------------------------------------------------------------+
|– Venčeslav Tušar, član, Milan Bizjan, namestnik;       |
+---------------------------------------------------------------+
|h) Društvo za razvoj slovenskega podeželja           |
+---------------------------------------------------------------+
|– Tomaž Cunder, član, Goran Šoster, namestnik;         |
+---------------------------------------------------------------+
|i) Zveza potrošnikov Slovenije                 |
+---------------------------------------------------------------+
|– Breda Kutin, članica, Marjana Peterman, namestnica.     |
+---------------------------------------------------------------+
4. lokalnih skupnosti
+---------------------------------------------------------------+
|a) Združenje občin Slovenije                  |
+---------------------------------------------------------------+
|– Franc Šilak, član, Alja Založnik, namestnica;        |
+---------------------------------------------------------------+
|b) Skupnost občin Slovenije                  |
+---------------------------------------------------------------+
|– mag. Karin Jurše, članica, Lidija Šipek, namestnica.     |
+---------------------------------------------------------------+
(2) Predsednik nadzornega odbora je državni sekretar za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Do njegovega imenovanja opravlja funkcijo predsednika nadzornega odbora minister, pristojen za kmetijstvo in okolje.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06001-1/2012
Ljubljana, dne 10. maja 2012
EVA 2012-2330-0138
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost