Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2011 z dne 5. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2011 z dne 5. 9. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3072. Akt o razpisu volitev članov Državnotožilskega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3085. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

3073. Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu
3074. Pravilnik o pogojih za vpis v evidenco izdelovalcev okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje ter delovanju strokovne komisije
3075. Odredba o določitvi programa dopolnilnega strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika
3076. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2011

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3077. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3078. Tarifna priloga 2011 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

OBČINE

Brezovica

3079. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VS 10/9-2 Vnanje Gorice
3080. Sklep o tehničnem popravku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice

Grad

3081. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad

Piran

3082. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kampolin terase

Podčetrtek

3083. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1219 – Sodna vas
3084. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1212 – Nezbiše
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti