Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2011 z dne 2. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2011 z dne 2. 9. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3056. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (uradno prečiščeno besedilo) (ZIntPK-UPB2)

MINISTRSTVA

3057. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3058. Poročilo o gibanju plač za junij 2011
3059. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2011

OBČINE

Divača

3060. Sklep o določitvi [izhodiščne] cene stavbnih zemljišč v Občini Divača za leto 2011
3061. Sklep o določitvi višine enkratnega nadomestila za obremenitev nepremičnin s služnostno pravico za leto 2011 v Občini Divača
3062. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ljubljana

3063. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 256 Stara Šiška (del) – za del enote urejanja prostora ŠI-375
3064. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 114 Križišče Drenikova (del) in 29 Celovška cesta (Dravlje – Center) (del) – za del enot urejanja prostora ŠI-119 in ŠI-489
3065. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Straža

3066. Pravilnik o dodelitvi štipendij v Občini Straža
3067. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža

Šmarješke Toplice

3068. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3069. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

Trebnje

3070. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letu 2011

Žirovnica

3071. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti