Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2011 z dne 5. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2011 z dne 5. 9. 2011

Kazalo

3073. Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu, stran 9319.

Na podlagi prve alineje prvega odstavka 11. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu
1. člen
Ta pravilnik ureja način namestitve, pritrditve in zavarovanja tovora na vozilih med prevozom v cestnem prometu.
2. člen
(1) Med prevozom v cestnem prometu mora biti tovor na vozilu naložen, pritrjen in zavarovan tako, da:
– ne predstavlja nevarnosti ali ovire za druge udeležence cestnega prometa,
– ne povzroča škode na cesti in objektih,
– ne onesnažuje okolja,
– ne zmanjšuje stabilnosti vozila,
– ne povzroča več hrupa, kot je dovoljeno,
– ne zmanjšuje preglednosti vozniku,
– ne zakriva naprav vozila, registrskih tablic in drugih predpisanih označb,
– se ne razsipa ali pada z vozila.
(2) Prav tako mora biti med prevozom v cestnem prometu sipki tovor, gradbeni odpadki ter drug material, ki povzroča prašenje, na vozilu naložen, pritrjen in zavarovan tako, da onemogoča prašenje.
3. člen
Med prevozom v cestnem prometu mora biti tovor na vozilu naložen, pritrjen in zavarovan v skladu z navodili za varno nalaganje in pritrjevanje tovora v cestnem prometu, določenimi v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 32/10 in 109/10 – ZPrCP).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-70/2011
Ljubljana, dne 17. avgusta 2011
EVA 2011-2411-0057
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost