Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2008 z dne 6. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2008 z dne 6. 10. 2008, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4030. Ukaz o sklicu prve seje Državnega zbora Republike Slovenije

MINISTRSTVA

4031. Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol

USTAVNO SODIŠČE

4032. Popravni sklep k odločbi Ustavnega sodišča št. 380/06 z dne 11. 9. 2008

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4033. Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v državni zbor

OBČINE

Ajdovščina

4034. Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II
4035. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2008
4036. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ob Tovarniški cesti v Ajdovščini
4037. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Ribnik SB II.

Bled

4038. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled

Brežice

4039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2008

Celje

4040. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Levi breg Voglajne-Aljažev hrib (Gabrovec)

Gorenja vas-Poljane

4041. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov javne kanalizacije v Občini Gorenja vas - Poljane
4042. Pravilnik o tehničnih pogojih za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Gorenja vas - Poljane

Jesenice

4043. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Litija

4044. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2007
4045. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija
4046. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija

Ravne na Koroškem

4047. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški zavod za kulturo

Rečica ob Savinji

4048. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Rečica ob Savinji

Slovenske Konjice

4049. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2008

Veržej

4050. Sklep o prenehanju javnega dobra

Vojnik

4051. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve in namenskih sredstev
4052. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2008

Vrhnika

4053. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja ter o sejninah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Zreče

4054. Statut Občine Zreče (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-1)
4055. Poslovnik Občinskega sveta Občine Zreče (uradno prečiščeno besedilo)
4056. Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče (uradno prečiščeno besedilo)
4057. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo za počitniško naselje Nune v Občini Zreče
4058. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Zreče
4059. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti