Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2007 z dne 24. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2007 z dne 24. 9. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4305. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje projektov za izboljšanje energetske učinkovitosti (ZPESIEU)

DRŽAVNI SVET

4306. Dopolnitev Poslovnika Državnega sveta

MINISTRSTVA

4307. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polhov Gradec (2006–2015)
4308. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje

USTAVNO SODIŠČE

4309. Poslovnik Ustavnega sodišča

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4310. Aneks št. 4 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti

OBČINE

Borovnica

4311. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Borovnica

Novo mesto

4312. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada
4313. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada

Štore

4314. Pravilnik o načinu zaračunavanja izdaje projektnih pogojev v javnem podjetju Vodovod – kanalizacija, d.o.o.

Trebnje

4315. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za šolski kompleks Dolenja Nemška vas

Tržič

4316. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Centralne čistilne naprave Tržič v delu ureditvenega območja z oznako 16 IP1 – Retnje – komunalno proizvodna cona – CČN

Vojnik

4317. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Frankolovo - Verpete

Žirovnica

4318. Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra

POPRAVKI

4319. Popravek Odloka o spremembi območij naselij Slovenja vas in Hajdoše

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti