Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2007 z dne 24. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2007 z dne 24. 9. 2007

Kazalo

4306. Dopolnitev Poslovnika Državnega sveta, stran 11786.

Državni svet Republike Slovenije je na podlagi 86. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/93, 14/99, 2/04 in 18/05) na 57. seji dne 19. 9. 2007 sprejel naslednji
S K L E P:
»Na podlagi 101. člena Ustave Republike Slovenije in 105. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/93, 14/99, 2/04 in 18/05) je državni svet na 57. seji dne 19. 9. 2007 sprejel
D O P O L N I T E V P O S L O V N I K A
Državnega sveta
1. člen
V 40. členu Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/93, 14/99, 2/04 in 18/05) se doda nova sedma točka, ki se glasi:
»7. Ko se državnim svetnikom po e-pošti pošilja vabila, gradivo in druge dokumente, na katere je treba reagirati v manj kot 48 urah, jih strokovna služba državnega sveta istočasno obvesti tudi s kratkim SMS sporočilom, da jih čaka na njihovem e-naslovu novo gradivo.«
2. člen
Dopolnitev Poslovnika Državnega sveta začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
Št. 020-02/92-26/38
Ljubljana, dne 19. septembra 2007
Podpredsednik
Državnega sveta
Republike Slovenije
Jože Stanič l.r.