Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2006 z dne 7. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2006 z dne 7. 2. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

476. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
477. Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil

MINISTRSTVA

478. Pravilnik o vpisu v srednje šole
479. Pravilnik o službeni izkaznici državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov
480. Pravilnik o obrazcu zahteve za uveljavljanje odškodnine
481. Register o spremembah in dopolnitvah Registra biocidnih pripravkov

OBČINE

Dol pri Ljubljani

482. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Enoti vrtca Dolsko

Gorenja vas-Poljane

483. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Zala Gorenja vas, Vrtcu Sovodenj in Vrtcu Agata Poljane
484. Odlok o priznanjih Občine Gorenja vas - Poljane

Mirna Peč

485. Odlok o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2006
486. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Mirna Peč

Murska Sobota

487. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2006
488. Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota

Rogatec

489. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Sodražica

490. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sodražica
491. Sklep o uvrstitvi tajnika občine v plačni razred

Šmarje pri Jelšah

493. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2006
494. Odlok o razglasitvi Starega rotovža v Lembergu za kulturni spomenik
495. Odlok o spremembah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za nadaljevanje zazidave območja Š11 S2

Šmartno pri Litiji

492. Program priprave zazidalnega načrta za območje Šmartno jug – del

POPRAVKI

496. Popravek Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2006

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

12. Uredba o ratifikaciji Sprememb Statuta Haaške konference, sprejetih na dvajsetem diplomatskem zasedanju 30. junija 2005
13. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Hašemitske kraljevine Jordanije o statusu slovenskih policistov, razporejenih v Kraljevino Jordanijo zaradi usposabljanja iraških policijskih sil

Ministrstvo za zunanje zadeve

14. Obvestilo o začetku veljavnosti Sprememb Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem
15. Obvestilo o začetku veljavnosti Sprememb Protokola o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja zaradi potapljanja odpadkov in drugih materialov z ladij in letal
16. Obvestilo o začetku veljavnosti Sprememb Protokola o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem s kopnega
17. Obvestilo o začetku veljavnosti Tehničnega dogovora o delovanju večnacionalnih sil kopenske vojske

Popravki

18. Popravek Obvestila o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja

Razglasni del

Objave gospodarskih družb

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost