Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2004 z dne 1. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2004 z dne 1. 10. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4500. Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
4501. Uredba o vsebini poročila o stanju na področju urejanja prostora ter minimalnih enotnih kazalnikih
4502. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča reke Savinje na območju Občine Laško
4503. Uredba o Krajinskem parku Strunjan

Sklepi

4504. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite

MINISTRSTVA

4505. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 79 o določitvi cene za enoto storitve za Dansko in Češko republiko, z začetkom veljavnosti 1. septembra 2004
4506. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o določitvi območnih enot Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za začasno izvajanje nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
4507. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
4508. Register o dopolnitvah registra biocidnih pripravkov
4519. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje subvencionirane študentske prehrane

SODNI SVET

4509. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
4510. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
4511. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
4512. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
4513. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4514. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4515. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4516. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4517. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
4518. Razpis volitev enega nadomestnega člana personalnega sveta Okrožnega sodišča v Mariboru izmed sodnikov okrajnih sodišč s sodnega okrožja Maribor

POPRAVKI

1. Popravek Pravil o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura
2. Preklic objave Akta o ustanovitvi javne ustanove Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije
3. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Dravograd
4. Popravek Programa priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Močvar v Moravskih Toplicah
5. Popravek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2003
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti