Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2004 z dne 1. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2004 z dne 1. 10. 2004

Kazalo

3. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Dravograd, stran 12842.

P o p r a v e k
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Dravograd, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72-3222/04 z dne 2. 7. 2004 se:
– v naslovu odloka beseda ''pogojev'' pravilno glasi ''pogojih'';
– v 15. členu se pod (2) beseda ''objekta'', ki sledi besedi novozgrajenega, nadomesti z besedilom ''zahtevnega in tistega manj zahtevnega objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje'';
– v 52. členu se pod (9) (Ureditveno območje D-ZD 02) doda četrta alinea, ki se glasi:
– dopustna je gradnja objektov javnega značaja in objektov, namenjenih za trgovinsko dejavnost oziroma trgovsko poslovne stavbe.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost