Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2004 z dne 1. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2004 z dne 1. 10. 2004

Kazalo

4506. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o določitvi območnih enot Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za začasno izvajanje nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, stran 12837.

Na podlagi 40. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/2000) in v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/2003 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi pravilnika o določitvi območnih enot Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za začasno izvajanje nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
1. člen
V pravilniku o določitvi območnih enot Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za začasno izvajanje nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 21/03) se v 4. členu druga in tretja alinea spremenita tako, da se glasita:
“– območna enota Maribor na območju upravnih enot Lenart, Maribor, Ormož, Pesnica, Ptuj, Ruše, Slovenska Bistrica,
– območna enota Celje na območju upravnih enot Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Žalec,”
Za tretjo alineo se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
“– območna enota Slovenj Gradec na območju upravnih enot Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Velenje,”
Dosedanje četrta, peta, šesta, sedma in osma alinea postanejo peta, šesta, sedma, osma in deveta alinea.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-55/2004
Ljubljana, dne 15. septembra 2004.
EVA 2004-3311-0107
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost