Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2004 z dne 30. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2004 z dne 30. 9. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4468. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Vrba - Črnivec (Peračica)

Sklepi

4469. Sklep o spremembah Sklepa o organizaciji in delu Javnega zavoda Kobilarna Lipica

MINISTRSTVA

4470. Sklep o stroških strokovnega izpita
4471. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine
4472. Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva
4473. Pravilnik o podrobnejšemu načinu določanja meje obale
4474. Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev
4475. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
4476. Pravilnik o kompletu za prvo pomoč, ki spada v obvezno opremo motornih vozil
4499. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2004

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

4477. Sklep o razrešitvi in imenovanju

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4478. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji
4479. Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti

OBČINE

Ajdovščina

4480. Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2004
4481. Odlok o spremembi Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina
4482. Sklep o potrditvi in objavi Strategije gospodarskega razvoja Občine Ajdovščina od 2005 do 2015

Cerkno

4483. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro in o vzpostavitvi statusa javnega dobra
4484. Ugotovitveni sklep
4485. Ugotovitveni sklep
4486. Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta občine Cerkno

Jesenice

4487. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Bolnišnica vzhod - južni del

Miren-Kostanjevica

4488. Odlok o prazniku in spominskem dnevu Občine Miren-Kostanjevica

Nova Gorica

4489. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Pivka

4490. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo Občine Pivka

Radeče

4491. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2004
4492. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Radeče ter vrstah njenih podlag
4493. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v Občinski upravi občine Radeče

Rogašovci

4494. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2004

Sevnica

4495. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentjanž

Šmarje pri Jelšah

4496. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za nadaljevanje zazidave območja S2 (območje večstanovanjskih stavb)

Vipava

4497. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2004

Vitanje

4498. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2004

POPRAVKI

1. Popravek Poslovnika Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (PoKNOVS)
2. Popravek seznama zdravil, ki se izdajo brez recepta, za katera je bilo od 18. 2. 2004 do 9. 7. 2004 izdano dovoljenje za promet
AAA Zlata odličnost