Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2004 z dne 1. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2004 z dne 1. 10. 2004

Kazalo

4502. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča reke Savinje na območju Občine Laško, stran 12832.

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena in četrtega odstavka 21. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/02 – ZV-1 in 2/04 – ZZdrl-A) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča reke Savinje na območju Občine Laško
1. člen
V Uredbi o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča reke Savinje na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 87/04) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na desnem bregu reke Savinje, določena s to uredbo, poteka po zemljiščih parc. št. 570/1, 34/1, 33, 32, 19, 17 in 15/1, vse k.o. Debro, in sega 5 m od zunanje meje vodnih zemljišč reke Savinje, parc. št. 900/5, k.o. Debro, ter parc. št. 570/1 in 570/2, k.o. Laško, določene z naslednjimi točkami državnega koordinatnega sistema:
+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|točka|1    |2    |3    |4    |5    |6    |7    |
+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|X  |112984,69|113103,80|113224,39|113352,83|113481,62|113600,75|113651,59|
+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Y  |518342,30|518336,02|518331,81|518327,55|518347,74|518383,98|518398,40|
+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
(2) Ne glede na priobalno zemljišče, določeno v prejšnjem odstavku, se v povezavi z gradnjo vodne infrastrukture – desne brežine Savinje v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu Zdravilišče Laško (KR-1) (Uradni list RS, št. 86/04) dovoli gradnja podzemnega dela hotelskega objekta na zemljiščih parc. št. 59/1, 59/4, 55/3, 55/2, vse k.o. Debro, in parc. št. 23 in 570/2, vse k.o. Laško, tudi na priobalnem zemljišču pod predvideno sprehajalno potjo, do višinske kote terena 223,50.
(3) Zunanja meja priobalnega zemljišča na desnem bregu reke Savinje, določena s to uredbo, poteka tudi po zemljiščih parc. št. 570/3, 155/6 in 155/7 in sega 5 metrov od zunanje meje vodnega zemljišča reke Savinje, parc. št. 570/1.«.
2. člen
Besedilo 4. člena se črta.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-28/2003-4
Ljubljana, dne 23. septembra 2004.
EVA 2004-2511-0266
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti