Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2003 z dne 13. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2003 z dne 13. 10. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4366. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o azilu (ZAzil-C)
4367. Zakon o humanitarnih organizacijah (ZHO)

Odloki

4368. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4369. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg s sedežem v Bruslju

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4393. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin

Sklepi

4370. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu
4371. Sklep o razrešitvi generalne konzulke Republike Slovenije v Trstu

MINISTRSTVA

4372. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec september 2003

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

4373. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s predlogom zakona o spremembi zakona o trgovini, ki je bil 21. septembra 2003

OBČINE

Brezovica

4374. Odlok o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna
4375. Sklep o določitvi števila otrok v vrtcih Brezovica

Brežice

4376. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev UN Mestno jedro Brežice
4377. Sklep o preračunu ekonomske cene storitve za program v vrtcu pri OŠ Pišece

Cerkvenjak

4378. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2003
4379. Odlok o turistični taksi v Občini Cerkvenjak
4380. Sklep o soglasju k predlogu cene vode v javnem vodovodnem sistemu na območju Občine Cerkvenjak
4381. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Cerkvenjak
4382. Sklep o stroških za izvedbo priključkov za priključitev na javno vodooskrbno omrežje v Občini Cerkvenjak
4383. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Cerkvenjak

Dol pri Ljubljani

4384. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2003

Krško

4385. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško

Moravske Toplice

4386. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice

Novo mesto

4387. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (PUP MONM ZMP-1)

Sevnica

4388. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtcev na območju Občine Sevnica
4389. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Sevnica
4390. Sklep o določitvi cen dimnikarskih storitev na območju Občine Sevnica

Vransko

4391. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za park tehnične kulture z avtodromom Čeplje

Žužemberk

4392. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara

POPRAVKI

1. Popravek Poslovnika Ustavnega sodišča
AAA Zlata odličnost