Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2002 z dne 8. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2002 z dne 8. 3. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

854. Odlok o imenovanju Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
855. Odlok o spremembi odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
856. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije
857. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko
858. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo
859. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje
860. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
861. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
862. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
863. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
864. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Drugi akti

853. Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije (NPVS)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

865. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Švedski
866. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

867. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
868. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin
900. Uredba o vpisu upravljavcev nepremičnin v državni lasti v zemljiški kataster in kataster stavb
901. Uredba o identifikacijskih oznakah stavb in stanovanj

Odloki

902. Odlok o spremembi odloka o cenah za obračunavanje del in nalog vodnogospodarske javne službe
903. Odlok o razglasitvi Cekinovega gradu v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

869. Sklep, št. 1/2002 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejemu določil in pogojev za udeležbo Republike Slovenije v programu "Kultura 2000"
904. Sklep o spremembah sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije
905. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine

Drugi akti

870. Odločba o napredovanju na mesto višje državne tožilke na Višjem državnem tožilstvu v Mariboru
871. Odločba o imenovanju na funkcijo državne tožilke na mesto okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru

MINISTRSTVA

872. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo
873. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tolmin
874. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Most na Soči
875. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velike Lašče
876. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjanž
877. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamnik
878. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grintovec
879. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za sode, kadi, kangle in balone
880. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg
881. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za debelinska merila
882. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 50 kg do 5.000 kg
883. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za naprave z valji za preverjanje zaviralne sile pri vozilih na motorni pogon in priklopnih vozilih
884. Odločba o določitvi količin predhodnih sestavin za prepovedane droge, ki se lahko izvažajo brez dovoljenja za proizvodnjo in promet
885. Odločba o seznamu predhodnih sestavin za prepovedane droge in njihovi razvrstitvi v skupine
906. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge
907. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa vezikularne bolezni prašičev

USTAVNO SODIŠČE

886. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Celju št. Cp 1457/2001 z dne 13. 9. 2001, sklepa Okrožnega sodišča v Celju št. P 704/98 z dne 23. 6. 1999 ter dopolnilnega sklepa in sklepa Okrožnega sodišča v Celju št. P 761/2001 z dne 25. 10. 2001

BANKA SLOVENIJE

887. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 11. 3. do 17. 3. 2002

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

888. Odločba o ustanovitvi in imenovanju članov Odbora za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti
889. Dogovor o spremembah in dopolnitvah dogovora o oblikovanju slovenskih medbančnih obrestnih mer

OBČINE

Slovenske Konjice

890. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone Slovenske Konjice (Kongrad, Kostroj, Mizarstvo, Elektro)

Sodražica

891. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Sodražica
892. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Sodražica
893. Sklep o skupnem elektronskem naslovu

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

894. Odlok o proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2002

Sveti Jurij ob Ščavnici

895. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Škocjan

898. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škocjan

Štore

896. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Štore za leto 2001
897. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Štore

Vransko

899. Program priprave sprememb in dopolnitev o zazidalnem načrtu industrijske cone območja KIV Vransko

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

13. Zakon o ratifikaciji Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (MKPMLP)
14. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BATKIZ)
15. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o ustanovitvi in dejavnostih kulturnih centrov (BGBKC)
16. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o položaju in delovanju kulturnih centrov (BFRKC)

Vlada Republike Slovenije

17. Uredba o ratifikaciji Kulturnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Hašemitskega kraljestva Jordanije
18. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve Ruske federacije o sodelovanju na področju arhivov

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti