Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2000 z dne 19. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2000 z dne 19. 12. 2000, Kazalo


USTAVNO SODIŠČE

4907. Odločba o razveljavitvi 128. člena zakona o dedovanju
4908. Odločba o delni razveljavitvi sodbe in sklepa vrhovnega sodišča
4909. Odločba o delni razveljavitvi sodbe in sklepa vrhovnega sodišča
4910. Odločba o delni razveljavitvi sodbe in sklepa vrhovnega sodišča
4911. Odločba o delni razveljavitvi sodbe in sklepa vrhovnega sodišča

SODNI SVET

4912. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
4913. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4914. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4915. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
4916. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
4917. Sklep o javnem pozivu k vložitvi kandidatur za prosto mesto podpredsednika Okrajnega sodišča v Ajdovščini

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4918. Splošni pogoji poslovanja za vzpodbujanje razvoja na področju varstva okolja

OBČINE

Celje

4919. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah v Javnem podjetju energetika Celje d.o.o.
4920. Odlok o spremembah v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o.
4921. Odlok o spremembah v javnem podjetju Javne naprave d.o.o.
4922. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča v Mestni občini Celje
4923. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnih načrtih "Gospodarska cona v Celju"
4924. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Celje
4925. Spremembe in dopolnitve poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje
4926. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 2001
4927. Sklep o ugotovitvi vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001
4928. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
4929. Sklep o spremembi "Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Celje"

Krško

4930. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjsko območje Črnile - Leskovec
4931. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o krajevni turistični taksi v Občini Krško
4932. Pravilnik o postopku in merila za izbor osebnosti, katerih spomin bomo počastili z javnimi obeležji v Gaju zaslužnih občank in občanov v Krškem in drugih za to primernih krajih v Občini Krško

Kuzma

4933. Odlok o merilih in kriterijih za določanje dežurnih prodajaln na območju Občine Kuzma
4934. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Kuzma v letu 2001
4935. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcu Občine Kuzma
4936. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kuzma

Loški Potok

4937. Statut Občine Loški Potok
4938. Poslovnik Občinskega sveta občine Loški Potok
4939. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loški Potok
4940. Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih lokalov

Slovenska Bistrica

4950. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2000
4951. Pravilnik o športnih objektih v Občini Slovenska Bistrica

Sveti Jurij ob Ščavnici

4941. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2001

Šentjernej

4942. Odlok o javni kanalizaciji, odvajanju in čiščenju odpadnih voda
4943. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih lokalov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Šentjernej
4944. Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega časa dežurnih prodajaln v Občini Šentjernej

Turnišče

4952. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2000

Videm

4945. Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2001
4946. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Videm
4947. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Videm

Žalec

4948. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2000
4949. Pravilnik o merilih za določanje dežurnih prodajaln na območju Občine Žalec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti