Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1999 z dne 17. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1999 z dne 17. 9. 1999, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3660. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Belorusiji
3661. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kirgizijski republiki
3662. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan
3663. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3664. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke

Sklepi

3665. Sklep o določitvi organizacije za opravljanje strokovno tehničnih del glede varnosti in sposobnosti ribiških ladij in čolnov za plovbo in ribolov

MINISTRSTVA

3666. Pravilnik o določitvi obrazca prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje
3667. Pravilnik o spremembi pravilnika o obrazcu zdravstvenega spričevala za živali in obrazcu veterinarske napotnice
3668. Uskladitev zneskov povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

SODNI SVET

3669. Sklep o ponovni objavi javnega poziva sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za prosta mesta predstojnikov Sodnikov za prekrške
3670. Sklep o javnem pozivu sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za prosta mesta

OBČINE

Cankova

3671. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 1999
3672. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova
3673. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Celje

3674. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu odlagališča sadre in piritnih ogorkov v Bukovžlaku

Črna na Koroškem

3675. Razpis prvih volitev v svet krajevne skupnosti na območju Občine Črna na Koroškem

Gorenja vas-Poljane

3676. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Grosuplje

3677. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Stari gasilni dom
3678. Sklep o razpisu referenduma za podaljšanje krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Zagradec

Jesenice

3679. Cenik za posamezne tarifne skupine daljinskega ogrevanja

Kamnik

3680. Ugotovitev da je mandat člana Občinskega sveta občine Kamnik prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Slovenskih krščanskih demokratov

Kranj

3681. Sklep o javni razgrnitvi

Krško

3682. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu "Raka"

Lendava

3683. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za del območja ob Mlinski ulici v Lendavi

Litija

3684. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-1990-2000

Majšperk

3685. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3686. Sklep o povečani vrednosti povračila za priključke na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
3687. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Postojna

3688. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Ureditvenega načrta P7-Z6, P7-C13 in delno P7-C4 ("Šola - vrtec"), Postojna

Prevalje

3689. Razpis prvih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Prevalje
AAA Zlata odličnost