Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1999 z dne 17. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1999 z dne 17. 9. 1999

Kazalo

3681. Sklep o javni razgrnitvi, stran 9992.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 77/89) in 18. ter 96. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je Svet mestne občine Kranj na 7. seji dne 7. 7. 1999 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi
I
Javno se razgrnejo:
1. osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kranj za obdobje 1986–2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/86, 16/88, 23/88 in Uradni list RS, št. 20/91, 55/92 in 27/96) in družbenega plana Občine Kranj za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/86, 13/88, 3/89 in Uradni list RS, št. 41/92, 55/92, 43/94, 70/94 in 27/96) – za območje Mestne občine Kranj,
2. osnutek odloka o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/88 in Uradni list RS, št. 70/94, 35/95, 69/95 in 27/96),
3. osnutek odloka o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje (Uradni list RS, št. 43/93, 3/94 in 27/96),
4. osnutek odloka o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Golnik, Goriče, Srednja vas, Zalog in Svarje (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/88 in Uradni list RS, št. 27/96),
5. osnutek odloka o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Škofjeloško hribovje (Uradni list RS, št. 70/94 in 27/96),
6. osnutek odloka o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave (Uradni list RS, št. 74/94 in 27/96).
II
Osnutki sprememb se javno razgrnejo za čas enega meseca od dneva objave v Uradnem listu RS, in sicer v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba 197 ter na sedežih krajevnih skupnosti: Besnica, Bitnje, Bratov Smuk, Britof, Center, Čirče, Golnik, Gorenja Sava, Goriče, Huje, Jošt, Kokrica, Mavčiče, Orehek–Drulovka, Planina, Podblica, Primskovo, Predoslje, Stražišče, Struževo, Tenetiše, Trstenik, Vodovodni stolp, Zlato polje in Žabnica.
III
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer v sredo, dne 22. 9. 1999 ob 17. uri v sejni sobi Mestne občine Kranj št. 15, Slovenski trg 1.
IV
Pisne pripombe k osnutkom lahko vpišete v knjigo pripomb na krajih javne razgrnitve ali pošljete na Oddelek za okolje Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost