Številka 92
Uradni list RS, št. 92/1998 z dne 31. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/1998 z dne 31. 12. 1998, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4759. Uredba o začasni uporabi Dodatnega protokola št. 7 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
4761. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev Protokola 4 k Začasnemu sporazumu o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo, na drugi strani

Odloki

4758. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju Sporazuma med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo
4760. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA)
4762. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju Začasnega sporazuma o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo na drugi strani
4763. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
4764. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
4765. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4766. Pravila fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
4767. Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

OBČINE

Beltinci

4768. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Beltinci za leto1998
4769. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Beltinci za I. trimesečje 1999

Braslovče

4770. Statutarni sklep Občine Braslovče

Hrpelje-Kozina

4771. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Hrpelje-Kozina do sprejema proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 1999

Jesenice

4772. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občin Jesenice in Žirovnica od 1. 1. do 31. 3. 1999
4773. Statutarni sklep

Kamnik

4774. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kamnik v letu 1999

Kranj

4775. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Kranj v letu 1999

Kungota

4776. Poročilo o izidu volitev za člane vaških odborov Občine Kungota
4777. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Kungota
4778. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Kungota

Lenart

4779. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Lenart za leto 1998
4780. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna občin Lenart, Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana v prvem trimesečju leta 1999
4781. Statutarni sklep
4782. Statutarni sklep
4783. Statutarni sklep
4784. Statutarni sklep
4785. Poročilo o izidu volitev za župana in člane občinskega sveta
4786. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Sveta Ana

Lendava

4787. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Lendava zavod za izobraževanje odraslih in mladine
4788. Odlok o spremembah zazidalnega načrta za Hotelsko-rekreacijsko in zdraviliško dejavnost v Lendavi

Ljutomer

4789. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka lokacijskega načrta centralne čistilne naprave Ljutomer

Logatec

4791. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999

Loški Potok

4792. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Loški Potok v letu 1999

Luče

4790. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Luče v letu 1999

Metlika

4793. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Metlika

Mislinja

4794. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mislinja
4795. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Mislinja v letu 1999

Murska Sobota

4796. Ugotovitev, da je mandat člana mestnega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije - LDS

Podčetrtek

4797. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek

Postojna

4798. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča Postojna

Prebold

4799. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Prebold prešel na naslednjega kandidata

Rogaška Slatina

4800. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999

Rogašovci

4801. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Rogašovci za leto 1999

Semič

4802. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja proizvodno servisne cone Vrtača pri Semiču

Sežana

4803. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata

Slovenj Gradec

4804. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 1999
4805. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 1999

Šentjernej

4806. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Šentjernej v letu 1999

Štore

4807. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Štore za leto 1999

Tržič

4808. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta deponije odpadkov Kovor

Veržej

4809. Poročilo o izidu volitev za člane sveta in župana Občine Veržej

Vojnik

4810. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 1998
4811. Sklep o začasnem financiranju potreb Občine Vojnik in Občine Dobrna za leto 1999

Zavrč

4812. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Zavrč za leto 1999

Zreče

4813. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče
4814. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Zreče v letu 1999
4815. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 1999
4816. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999
AAA Zlata odličnost