Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1997 z dne 19. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1997 z dne 19. 6. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2020. Zakon o povrnitvi škode osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov (ZPŠHIV)

Odloki

2021. Odlok o ustanovitvi, nalogah, sestavi in izvolitvi Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije

MINISTRSTVA

2022. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo veljavno dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji
2023. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so od 1. avgusta 1996 do 12. maja 1997 prenehala veljati dovoljenja za trgovanje v Republiki Sloveniji

USTAVNO SODIŠČE

2024. Odločba o oceni ustavnosti 62. člena zakona o sodiščih
2025. Sklep o sprejemu pobude in zadržanju izvrševanja drugega odstavka 56. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planskih celot J1, J2, J3 in J5 za Občino Kranjska Gora

OBČINE

Borovnica

2027. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 1997

Brežice

2028. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
2029. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko
2030. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice
2031. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki
2032. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova
2033. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko
2034. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece
2035. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina

Ljubljana

2026. Pravilnik o standardu za osnovni pogreb

Sevnica

2036. Ugotovitveni sklep o stavbnih zemljiščih v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj prostorskih izvedbenih načrtov
2037. Ugotovitveni sklep o kmetijskih zemljiščih in gozdovih, ki so bila ob sprejemu zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v upravljanju Občine Sevnica in so bila v lasti občine že 6. aprila 1941
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti