Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1997 z dne 19. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1997 z dne 19. 6. 1997

Kazalo

2021. Odlok o ustanovitvi, nalogah, sestavi in izvolitvi Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije, stran 3138.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena, 124. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 28/96 in 27/97) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. junija 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi, nalogah, sestavi in izvolitvi Ustavne komisije Državnega zbora Republike Slovenije
I
Ustanovi se Ustavna komisija Državnega zbora Republike Slovenije.
II
Ustavna komisija Državnega zbora Republike Slovenije:
– obravnava predloge za začetek postopka za spremembo ustave Republike Slovenije;
– pripravi predlog za spremembo ustave Republike Slovenije.
III
Ustavna komisija Državnega zbora Republike Slovenije ima predsednika, podpredsednika in 19 članov, ki se izvolijo izmed poslancev Državnega zbora Republike Slovenije.
V komisiji ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije 6 članov
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 4 člane
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije 4 člane
Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov 2 člana
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov 2 člana
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije 1 člana
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana
poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti 1 člana.
IV
V Ustavno komisijo Državnega zbora Republike Slovenije se izvolijo:
za predsednika:
JANEZ PODOBNIK, dr. med., Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke
za podpredsednika:
LOJZE PETERLE, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov
za člane:
ANTON ANDERLIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
IGOR BAVČAR, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
JELKO KACIN, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
MAKSIMILJAN LAVRINC, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
DARJA LAVTIŽAR BEBLER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
JOŽE LENIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
JOSIP BAJC, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke
LEON GOSTIŠA, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke
DR. FRANC ZAGOŽEN, Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke
JANEZ JANŠA, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije
JOŽEF JEROVŠEK, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije
BOGOMIR ŠPILETIČ, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije
DR. JOŽE ZAGOŽEN, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije
MIROSLAV MOZETIČ, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov
BORUT PAHOR, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov
DR. CIRIL RIBIČIČ, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov
ANTON DELAK, Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije
ZMAGO JELINČIČ, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke
ROBERTO BATTELLI, poslanec italijanske narodne skupnosti.
V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije in preneha veljati z dnem razglasitve spremembe ustave Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/69
Ljubljana, dne 12. junija 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost