Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1997 z dne 19. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1997 z dne 19. 6. 1997

Kazalo

2036. Ugotovitveni sklep o stavbnih zemljiščih v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj prostorskih izvedbenih načrtov, stran 3192.

Na podlagi 14. člena zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93), 1. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/93) je Občinski svet občine Sevnica na redni seji dne 28. maja 1997 sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o stavbnih zemljiščih v družbeni lastnini, ki ležijo znotraj prostorskih izvedbenih načrtov
1. člen
S tem sklepom se ugotavljajo tista zemljišča, ki ležijo znotraj meja ureditvenih območij zazidalnih, ureditvenih in lokacijskih načrtov ter dva primera zemljišč, za katera so bila izdana predpisana dovoljenja za graditev, katerih imetnik pravice uporabe je Občina Sevnica; skladno s 1. členom zakona o stavbnih zemljiščih se ta zemljišča smatrajo za stavbna zemljišča.
Katastrski in zemljiškoknjižni podatki o stavbnih zemljiščih veljajo na dan 20. marec 1995.
2. člen
Znotraj veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov iz prvega člena tega sklepa ležijo tudi stavbna zemljišča, katerih imetnik pravice uporabe je Občina Sevnica in za katere ni bila izvršena sprememba namembnosti kmetijskega zemljišča, gozda ali gradbenega objekta. Zato jih zemljiški kataster še vedno vodi po prejšnji vrsti rabe.
3. člen
Stavbna zemljišča znotraj veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov:
5. člen
Ugotovitveni sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46100-0001/97
Sevnica, dne 28. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost