Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1997 z dne 19. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1997 z dne 19. 6. 1997

Kazalo

2037. Ugotovitveni sklep o kmetijskih zemljiščih in gozdovih, ki so bila ob sprejemu zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v upravljanju Občine Sevnica in so bila v lasti občine že 6. aprila 1941, stran 3204.

Na podlagi 14. člena zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na redni seji dne 28. maja 1997 sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o kmetijskih zemljiščih in gozdovih, ki so bila ob sprejemu zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v upravljanju Občine Sevnica in so bila v lasti občine že 6. aprila 1941
1. člen
S tem sklepom se ugotavljajo tista kmetijska zemljišča in gozdovi v družbeni lastnini, ki so bila v lasti občine dne 6. aprila 1941. 14. člen zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93) namreč določa, da ta zemljišča postanejo lastnina občine oziroma lokalne skupnosti.
2. člen
Za kmetijska zemljišča in gozdove iz 1. člena veljajo podatki zemljiškega katastra o vrsti rabe zemljišča, površini in posestnem listu na dan 20. marec 1995, za stanje dne 6. aprila 1941 pa je navedena številka parcele, v okviru katere se je nahajalo zemljišče, ki bo prešlo v last lokalne skupnosti. Pri zemljiškoknjižnih podatkih je pri stanju v letu 1941 poleg številke vložka naveden še takratni lastnik nepremičnine.
3. člen
Na območju Občine Sevnica, ki je bilo v veljavi do vključno 3. oktobra 1994 – do uveljavitve teritorialnega vidika lokalne samouprave (Uradni list RS, št. 60/94, popr. 69/94 in 69/94), je bila dne 6. aprila 1941 vknjižena lastninska pravica v korist občine pri naslednjih kmetijskih zemljiščih in gozdovih:
4. člen
Ugotovitveni sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46100-0001/97
Sevnica, dne 28. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost