Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1994 z dne 10. 3. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1994 z dne 10. 3. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

512. Zakon o notariatu
513. Zakon o pravniškem državnem izpitu
514. Zakon o sodnem registru
515. Zakon o Tehnološko razvojnem skladu Republike Slovenije
516. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije
517. Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju
518. Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003

Odloki

519. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
520. Odlok o imenovanju ministra za okolje in prostor

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

521. Uredba o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju 1994-1996

Zavod za statistiko Republike Slovenije

522. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za februar 1994
523. Sklep ustavnega sodišča o zadržanju izvrševanja drugega odstavka 60. člena zakona o visokem šolstvu do sprejetja končne odločitve
524. Odločba o ugotovitvi skladnosti drugega odstavka 2. člena uredbe o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj, prevzetih od organov in organizacij bivše SFRJ in JLA z ustavo

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

525. Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti

OBČINE

Krško

526. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Krško za obdobje 1986-1990

Litija

527. Poročilo o rezultatih akcije zbiranja podpisov občanov občine Litija za zahtevo za samostojni upravni okraj s sedežem v Litiji

Ljubljana-Center

528. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 v občini Ljubljana Center

Novo mesto

529. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Bučna vas

Slovenska Bistrica

530. Sklep o soglasju za uvedbo 40-urnega delovnega tedna v vzgojnoizobraževalnih zavodih v občini Slovenska Bistrica

Škofja Loka

531. Sklep o uvedbi samoprispevka
532. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Poljane, ki je bil izveden 27.2.1994 v mali dvorani kulturnega doma v Poljanah

Zagorje ob Savi

533. Sklep o uvedbi dodatnega samoprispevka, v delu območja Krajevne skupnosti Izlake in sicer za del Valvazorjeve ulice v naselju Podlipovica

Žalec

534. Odredba o preventivnih cepljenjih, diagnostičnih in drugih preiskavah živali na območju občine Žalec v letu 1994