Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1994 z dne 4. 3. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1994 z dne 4. 3. 1994, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

466. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše v kmetijstvu v letu 1993

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

467. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

Odloki

468. Odlok o predčasnem odpustu vojakov s služenja vojaškega roka
469. Odlok o pomilostitvi obdolženca in obsojenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

470. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto Razdrto-Fernetiči za odsek Dane-Fernetiči in o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 z urbanistično zasnovo in družbenega plana občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

471. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 1994
472. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/93)

BANKA SLOVENIJE

474. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

473. Ugotovitev mandata poslanca Državnega zbora

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

475. Sklep o potrditvi priročnika za učitelje razredne stopnje, IZHODIŠČA IN MODELI ŠOLSKE INTERPRETACIJE MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI, ki ga je napisal Igor Saksida
476. Sklep o potrditvi učbenika Zbirka nalog iz strojnih instalacij, in Zbirka rešenih nalog iz strojnih instalacij, ki ga je napisal Tomaž Japelj
477. Sklep o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE-BIOLOGIJA za sedmi razred osnovne šole, avtorjev Brian Beckett, Rose Marie Gallagher, založbe Oxford University Press-London prevod Sonja Artač in Tomaž Petauer, priredba Vlado Rotar
478. Sklep o potrditvi učbenika PSIHOLOGIJA, ČLOVEK IN DRUŽBENO OKOLJE, ki ga je napisal Janez Musek
479. Sklep o potrditvi poskusnih učbenikov: PRIME PAROLE DAL MONDO 1, PRIME PAROLE DAL MONDO 2, LA NUOVISSIMA ANTOLOGIA CENTEM 3, LA NUOVISSIMA ANTOLOGIA CENTEM 4, avtorjev G. Morani - E. D´Aniello, založbe CENTEM, Milano
480. Sklep o potrditvi delovnega zvezka VAJE IZ ZGODOVINE 20. STOLETJA, ki ga je napisal Branimir Nešovič
481. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 1, za 1. letnik tehniških šol, ki ga je napisal Ivan Štalec
482. Sklep o potrditvi učbenika Temelji medicinske etike in deontologije, ki ga je napisala Pjerina Mohar
483. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA III - Prevoz potnikov, ki ga je napisal Anton Pepevnik
484. Sklep o potrditvi učbenika DINAMIKA, ki ga je napisal J. Stropnik
485. Sklep o potrditvi učbenika PSIHOLOGIJA V PODJETJIH, ki sta ga napisala Bogdan Lipičnik in Stane Možina
486. Sklep o potrditvi učbenika VAJE IZ LEPLJENJA LESA, ki ga je napisala skupina avtorjev
487. Sklep o potrditvi učbenika GOSPODINJSTVO za 4. in 5. razred osnovne šole z motnjami v duševnem razvoju, ki sta ga napisali Marta Hrovatin in Fani Pagon, ilustriral akademski slikar Tone Rački
488. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika CONTESTI ITALIANI materiali per la didattica dell´italiano L2, ki so ga napisali Maura Pichiassi-Giovanne Zaganelli, založba Guerra Edizioni Perugia
489. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika L´ITALIANO PER AMICO (livello elementare), ki ga je napisala skupina avtorjev v okviru Comunita di.S.Egidio, založba Editrice La Scuola
490. Sklep o potrditvi učbenikov in delovnih zvezkov DEUTSCH AKTIV NEU 1A, 1B in 1C, ki so jih napisali G. Neuner in drugi
491. Sklep o potrditvi prosojnic KEMIJA - ZRAK, ki sta jih pripravila avtorja J.Maček in S.Zakrajšek
492. Sklep o potrditvi učbenika HOTLINE, ki ga je napisal T.Hutchinson, Cankarjeva založba, Center Oxford
493. Sklep o potrditvi učbenika BIOLOGIJA za sedmi razred osnovne šole, avtorjev Brian Beckett, Rose Marie Gallagher, založbe Oxford University Press-London prevod Sonja Artač in Tomaž Petauer, priredba Vlado Rotar

OBČINE

Celje

494. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v letu 1994 v občini Celje

Idrija

495. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje PUP 2 - Ledinska planota
496. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v delu in denarju na območju vaške skupnosti Gorje
497. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 6.2.1994 za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu in denarju za izgradnjo vodovodnega omrežja in rekonstrukcijo vodnega zajetja na območju vaške skupnosti Gorje

Kamnik

498. Odlok o zavarovanju in začasnem urejanju grobišč in grobov povojnih žrtev revolucije na območju občine Kamnik

Kočevje

499. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Kočevje

Lendava

500. Odlok o proračunu občine Lendava za leto 1994
501. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sklada občine Lendava

Litija

502. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora v občini Litija

Ljubljana-Šiška

503. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 v občini Ljubljana Šiška

Ljutomer

504. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Stročja vas

Pesnica pri Mariboru

505. Sklep o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Pesnica

Postojna

506. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora občine Postojna

Radovljica

507. Sklep o javni razgrnitvi prostorsko ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora na območju občine Radovljica (črne gradnje)

Šentjur pri Celju

508. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje "Slivniško jezero"
509. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja SC5 Zgornji trg

Tržič

510. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora za območje občine Tržič

Žalec

511. Odredba o pristojbinah na veterinarske storitve v občini Žalec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti