Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1993 z dne 19. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1993 z dne 19. 3. 1993, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

628. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

629. Sklep o zaprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Ženevi

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

630. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
631. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
632. Odredba o homologaciji vozil
633. Navodilo o postopku homologacije vozil v Republiki Sloveniji
634. Odredba o najmanjših dolžinah lovnih rib in o varstveni dobi lovnih rib, rakov, žab in školjk
635. Pravilnik o spremembah pravilnika o gojitveno-čuvajski službi in o izpitih za izpitih za ribiške čuvaje
636. Pravilnik o spremembah pravilnika o organizaciji gojitveno-čuvajske službe ter o programu in načinu opravljanja izpitov za lovske čuvaje
637. Pravilnik o načinu izračunavanja zneska sredstev za plače, regresa za letni dopust in jubilejnih nagrad, načinu sestavljanja obračuna ter pošiljanja tega obračuna službi družbenega knjigovodstva
638. Navodila za izdajanje soglasij Agencije po 2. odstavku 44. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92 in 7/93)

BANKA SLOVENIJE

639. Sklep o spremembi sklepa o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve
640. Sklep o pošiljanju določenih dnevnih podatkov bank
641. Sklep o glavnih znamenjih bankovca za 50 tolarjev
642. Sklep o izročitvi bankovca za 50 tolarjev v obtok

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

643. Aneks h kolektivni pogodbi za tekstilno industrijo Slovenije
644. Aneks h kolektivni pogodbi za usnjarsko-predelovalno industrijo Slovenije
645. Začasni pravilnik o pravicah do ortopedskih, ortotičnih, očesnih, slušnih, zobnoprotetičnih in drugih pripomočkov (tehničnih pripomočkov)
646. Povprečni indeks rasti povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju november 1992 - januar 1993

OBČINE

Črnomelj

650. Sklep o valorizaciji višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1993
651. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v občini Črnomelj v letu 1993

Grosuplje

652. Sklep o razpisu referenduma za plačilo posebnega prispevka za financiranje modernizacije lokalne ceste Brezovi dol-Ambrus

Jesenice

653. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 na območju občine Jesenice

Krško

654. Sklep o javni razgrnitvi prostorsko ureditvenih dokumentov za mestno jedro Krško

Lenart

655. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta primarnega vodovodnega cevovoda Lenart-Gočova s povezovalnim cevovodom
656. Sklep o določitvi vrednostnih elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v občini Lenart za leto 1993

Ljubljana

647. Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Športno-rekreacijski center Tivoli
648. Sklep o valorizaciji cen geodetskih storitev
649. Odredba o spremembi odredbe o prometni ureditvi

Ljubljana-Bežigrad

657. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 v občini Ljubljana Bežigrad

Ljutomer

658. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za uporabnike ceste Globoka-Globočki vrh

Mozirje

659. Dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Mozirje

Murska Sobota

660. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Puconci, za naselje Gorica

Škofja Loka

661. Odredba o izvajanju ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih bolezni v letu 1993 v občini Škofja Loka

Šmarje pri Jelšah

662. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Sladka gora

Tržič

663. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 na območju občine Tržič

POPRAVKI

1. Popravek odloka o uvedbi postopka za melioracijo kmetijskih zemljišč iz projekta agromelioracij Sevnica 1/92

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

20. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in vladami držav Beneluksa o ukinitvi vizumov
21. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije na eni in vladami Kraljevine Belgije, Velikega vojvodstva Luksemburg in Kraljevine Nizozemske na drugi strani o prevzemu oseb, katerih vstop oziroma bivanje sta v nasprotju z obstoječimi predpisi
22. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo ter sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno Vlado Republike Avstrije o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo
23. Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije
24. Zakon o ratifikaciji sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije
25. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prevzemu oseb na skupni državni meji in dogovora o izvajanju sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prevzemu oseb na skupni državni meji
26. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o prevzemu oseb na skupni meji in dogovora za izvajanje sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o prevzemu oseb na skupni meji
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti