Ustava Republike Slovenije

neuradno prečiščeno besedilo, s stvarnim kazalom, 1. ponatis
Koda: 101747
Leto izdaje: 2016
Založba: Uradni list RS
Format: 11 x 15,5 cm
Vezava: trda
Št. strani: 160
ISBN: 978-961-204-517-3
Ocena:
Artikla ni več v prodaji.

Najvišji splošni pravni akt vsake moderne države je ustava, z njo pa so predpisani splošna načela in oblike politične in družbene ureditve države.  Ustava Republike Slovenije je bila sprejeta in uveljavljena  23. decembra 1991. Vsebuje 174 členov, ki so razdeljeni v deset sklopov, ki sledijo preambuli.

V knjigi Ustava Republike Slovenije so zbrani Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, neuradno prečiščeno besedilo Ustave Republike Slovenije in ustavni zakoni.

V novi izdaji knjige sta upoštevana tudi zadnja dva ustavna zakona, ki sta bila v državnem zboru sprejeta  31. maja 2013, tj. Ustavni zakon o spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije (UZ148) in Ustavni zakon o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije (UZ90, 97, 99).

Dodatno uporabno vrednost knjigi poleg pregledno razčlenjene vsebine daje stvarno kazalo, ki je dodano na koncu knjige.

Knjigi je priložen tudi Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave RS (UZ70a), ki vpisuje nov 70.a člen - Pravico do pitne vode.

Nazadnje ogledano

AAA Zlata odličnost