5. Dnevi gradbenega prava

Datum: 14. 11. 2019, 9.00–17.10
Datum: 15. 11. 2019, 9.00–14.00
Lokacija: Kongresni center Thermana park Laško
Področje: Investicije in gradnje
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija s knjigo: 410,00 € brez DDV.
Novembra bodo potekali že 5. Dnevi gradbenega prava, ki bodo namenjeni odpiranju in reševanju najaktualnejših pravnih vprašanj na področju gradbenega prava.
 
 • Ste izvajalec gradbenih del, ki se mu zdi, da praktično ni nobenega projekta, kjer ne bi potegnili »ta kratke«?
 • Ste nadzornik, ki ga skrbi, kako bo spremenjena gradbena zakonodaja vplivala na vaše dolžnosti, in se bojite povečanih groženj z odškodninsko ali celo kazensko odgovornostjo?
 • Ste naročnik, ki ga zanima, kako učinkovito uveljaviti projektantsko odgovornost za napake v projektni dokumentaciji oziroma kako prisiliti gradbenega izvajalca, da dela izvaja v skladu z vašimi zahtevami in jih ne poskuša poceniti?
 • Ali ste morda naročnik, ki mora izvesti večje javno naročilo gradnje, in se sprašujete, kako se izogniti večjim napakam v izvedenem postopku in v sklenjeni pogodbi?
Za vse štiri udeležence pri gradnji in njihove predstavnike organiziramo že 5. Dneve gradbenega prava, ki bodo letos tradicionalno potekali v Laškem 14. in 15. novembra 2019.

Dogodek je namenjen odpiranju in reševanju najaktualnejših pravnih vprašanj na področju gradbenega prava, in sicer tako s področja projektiranja in izvajanja gradbenih del kakor tudi nadzora.

Na dogodku bo sodelovalo več kot 14 priznanih strokovnjakov z različnih področij gradbeništva in projektiranja ter nadzora, vsem pa je skupno, da delujejo v praksi in znajo reševati konkretna vprašanja, ki se pojavljajo v praksi.
 
Dnevi gradbenega prava slovijo po tem, da je njihov končni cilj ta, da vprašanja ne ostajajo neodgovorjena, temveč da se na njih trejo tudi najtežji pravni orehi.
Za razliko od drugih podobnih dogodkov predavatelji svoje prispevke resnično namenijo udeležencem in jih prilagodijo njihovim potrebam in dilemam, zaradi česar se na tem dogodku ne dogaja, da bi udeleženci po koncu odšli domov z več vprašanji in nejasnostmi, kot so na dogodek prišli.
 
Organizator namreč omogoča udeležencem, da med vsakim predavanjem zastavljajo pisna vprašanja, po vsaki sekciji pa je najmanj pol ure časa za odgovore na vsa pisna in dodatna ustna vprašanja udeležencev.
 
Vsakoletni Dnevi gradbenega prava pa so znani tudi po zanimivih in aktualnih temah, ki jih programski vodje pripravljajo tako, da vse leto spremljajo aktualno prakso in sodni odziv nanjo ter izluščijo, kateri trendi, težave in aktualna problematika v tistem letu prevladuje.
 
Programski odbor: odvetnica Maja Prebil, odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, odvetnica mag. Vesna Sodja
 
KOMU JE DOGODEK NAMENJEN
Dogodek je namenjen na eni strani investitorjem in na drugi izvajalcem: projektantom, nadzornikom in inženirjem, saj bodo udeleženci na srečanju obravnavali vse najbolj pereče vidike njihovega medsebojnega sodelovanja pri gradnji. Poseben poudarek bo tudi na zakoniti izvedbi gradbenih projektov, financiranih iz javnih ali iz evropskih sredstev, ter na pravilni izvedbi gradbenih projektov, ki se izvajajo na podlagi pogodb FIDIC.
 
PROGRAM:
 
1. DAN

9.00- 9.10            Uvodni nagovor udeležencev

 1. sekcija:

9.10. -9.45          Pogoji za opravljanje dejavnosti vseh udeležencev pri gradnji po izteku prehodnega obdobja

9.45-10.20          Uredba o klasifikaciji objektov ter Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije

10.20-10.55        Predstavitev novih Posebnih gradbenih uzanc

10.55- 11.25       Vprašanja in razprava

11.25- 11.45       Odmor

 1. sekcija:

11.45- 12.25       Konzorcijske pogodbe ter razmerja med konzorcijskimi partnerji

12.25- 13.05       Neustrezne pogodbene klavzule v gradbeni in projektantski pogodbi

13.05- 13.40       Vse posebnosti FIDIC RDEČE knjige

13.40- 14.00       Vprašanja in razprava

14.00- 15.30       Odmor za kosilo

 1. sekcija:

15.30- 16.05       Jamčevanje za napake: Kdaj pride v poštev  manjvrednost objekta in kako se določi?

16.05-16.40        Kdaj se lahko odstopi od pogodbe in posledice odstopa

16.40-17.10        Vprašanja in razprava

21.00                  Večerni dogodek

2. DAN

 1. sekcija:

9.00- 9.35           Pregled najnovejše sodne prakse s področja gradbenega prava

9.35- 10.10         Zavarovanje izvajalcev gradnje, nadzora in projektiranja ter njihovih zaposlenih

10.10- 10.45       Razmejitev odgovornosti udeležencev pri gradnji za poškodbe delavcev

10.45- 11.15       Vprašanja in razprava

11.15- 11.45        Odmor za kavo

 1. sekcija:

11.45-12.20        Standardizacija popisov v Sloveniji   

12.20- 12.55       Akcijski načrt za uvedbo digitalizacije

12.55- 13.30       Legalizacija objektov

13.30- 14.00       Vprašanja in razprava

KOTIZACIJA:

Kotizacija za udeležbo na Dnevih gradbenega prava 2019 je 410 € (brez DDV).

V ceno so poleg udeležbe na srečanju vključeni:

KNJIGA GRADBENI PREDPISI, ki vsebuje: 

 • Zakon o urejanju prostora (ZureP-2),
 • Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID),
 • Gradbeni zakon (GZ),
 • Uredba o razvrščanju objektov,
 • Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov,
 • Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov
 • ter stvarno kazalo mag. Tomaža Černeta in Aleksandre Velkovrh,

zbornik, gradivo predavanj, kosilo prvi dan srečanja, večerni dogodek, pogostitve med odmori in potrdilo o udeležbi.

UGODNOSTI:

 • 20–odstotni popust za člane GZS ZGIGM.
 • 10-odstotni popust za zgodnjo prijavo. Velja za prijave do 15. septembra 2019
 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev.

Popust za člane GZS ZGIGM in popust za zgodnjo prijavo se med seboj izključujeta.

 VEČ INFORMACIJ:

 • Po telefonu pri Klavdiji Križaj, tel.: 01 200 18 51
 • E-pošta: klavdija.krizaj@uradni-list.si
Prijavite se

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno