5. Dnevi gradbenega prava

Datum: 14. 11. 2019, 9.00–17.10
Datum: 15. 11. 2019, 9.00–14.00
Lokacija: Kongresni center Thermana park Laško
Področje: Gradnje
Izobraževanje s kreditnimi točkami, področje: Gradnje
Število kreditnih točk: 3 in 2 točki
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija s knjigo: 410,00 € brez DDV.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji z udeležbo na Dnevih gradbenega prava pridobite 2 kreditni točki iz obveznih vsebin in 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni prostorski načrtovalci z udeležbo pridobite 3 kreditne točke iz sklopa D, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju.

Novembra bodo potekali že 5. Dnevi gradbenega prava, ki bodo namenjeni odpiranju in reševanju najaktualnejših pravnih vprašanj na področju gradbenega prava. 

  • Ste izvajalec gradbenih del, ki se mu zdi, da praktično ni nobenega projekta, kjer ne bi potegnili »ta kratke«?
  • Ste nadzornik, ki ga skrbi, kako bo spremenjena gradbena zakonodaja vplivala na vaše dolžnosti, in se bojite povečanih groženj z odškodninsko ali celo kazensko odgovornostjo?
  • Ste naročnik, ki ga zanima, kako učinkovito uveljaviti projektantsko odgovornost za napake v projektni dokumentaciji oziroma kako prisiliti gradbenega izvajalca, da dela izvaja v skladu z vašimi zahtevami in jih ne poskuša poceniti?
  • Ali ste morda naročnik, ki mora izvesti večje javno naročilo gradnje, in se sprašujete, kako se izogniti večjim napakam v izvedenem postopku in v sklenjeni pogodbi?

Za vse štiri udeležence pri gradnji in njihove predstavnike organiziramo že 5. Dneve gradbenega prava, ki bodo letos tradicionalno potekali v Laškem 14. in 15. novembra 2019

Dogodek je namenjen odpiranju in reševanju najaktualnejših pravnih vprašanj na področju gradbenega prava, in sicer tako s področja projektiranja in izvajanja gradbenih del kakor tudi nadzora. 

Na dogodku bo sodelovalo več kot 14 priznanih strokovnjakov z različnih področij gradbeništva in projektiranja ter nadzora, vsem pa je skupno, da delujejo v praksi in znajo reševati konkretna vprašanja, ki se pojavljajo v praksi.

Dnevi gradbenega prava slovijo po tem, da je njihov končni cilj ta, da vprašanja ne ostajajo neodgovorjena, temveč da se na njih trejo tudi najtežji pravni orehi.

Za razliko od drugih podobnih dogodkov, predavatelji svoje prispevke resnično namenijo udeležencem in jih prilagodijo njihovim potrebam in dilemam, zaradi česar se na tem dogodku ne dogaja, da bi udeleženci po koncu odšli domov z več vprašanji in nejasnostmi, kot so na dogodek prišli.

Organizator namreč omogoča udeležencem, da med vsakim predavanjem zastavljajo pisna vprašanja, po vsaki sekciji pa je najmanj pol ure časa za odgovore na vsa pisna in dodatna ustna vprašanja udeležencev. 

Vsakoletni Dnevi gradbenega prava pa so znani tudi po zanimivih in aktualnih temah, ki jih programski vodje pripravljajo tako, da vse leto spremljajo aktualno prakso in sodni odziv nanjo ter izluščijo, kateri trendi, težave in aktualna problematika v tistem letu prevladuje. 

Programski odbor: odvetnica Maja Prebil, odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, odvetnica mag. Vesna Sodja

KOMU JE DOGODEK NAMENJEN

Dogodek je namenjen na eni strani investitorjem in na drugi izvajalcem: projektantom, nadzornikom in inženirjem, saj bodo udeleženci na srečanju obravnavali vse najbolj pereče vidike njihovega medsebojnega sodelovanja pri gradnji. Poseben poudarek bo tudi na zakoniti izvedbi gradbenih projektov, financiranih iz javnih ali iz evropskih sredstev, ter na pravilni izvedbi gradbenih projektov, ki se izvajajo na podlagi pogodb FIDIC.

Za več informacij o programu in prijavi obiščite spletno stran dogodka:
https://dgp.uradni-list.si/.