Priročnik za uporabo rdeče in rumene pogodbe FIDIC

2. ponatis
Avtor/ji: mag. Maja Koršič Potočnik
Koda: 102143
Leto izdaje: 2024
Založba: Uradni list RS
Format: 16,5 x 23,5 cm
Vezava: mehka
Št. strani: 336
ISBN: 978-961-204-608-8
Ocena:
Cena: 89,00 €
Akcijska cena: 65,00 €

RDEČA in RUMENA knjiga FIDIC sta v našem okolju vse pogosteje uporabljeni gradbeni pogodbi, kar ni presenetljivo, saj je zanju značilno, da sta koherentni, da celostno urejata večino, če ne skoraj vseh dilem, ki utegnejo nastati med gradnjo, ter da pravično in enakopravno razporedita tveganje gradnje med obe pogodbeni stranki. Ker pa sta obe pogodbi FIDIC prevedeni iz angleškega jezika in prilagojeni uporabi v anglosaškem pravu, posamezne institute gradbenega prava urejata nekoliko drugače kakor slovenska gradbena pogodba.

Za dobro poznavanje pravic in obveznosti obeh pogodbenih strank ter pravic in obveznosti inženirja po pogodbah FIDIC je pomembno, da uporabniki natančno poznajo vsa pogodbena določila iz pogodb FIDIC ter da razumejo, kakšen je njihov pomen in kako se določila med seboj prepletajo ali dopolnjujejo. To je nujno tako za dobro razumevanje obeh pogodb kakor tudi za pripravo kakovostnih Posebnih pogojev pogodbe, kadar želita pogodbeni stranki kakšno določilo iz Splošnih pogojev FIDIC spremeniti in ga prilagoditi svojim potrebam, željam ali pričakovanjem.

Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC je namenjen vsem uporabnikom RDEČE in RUMENE knjige FIDIC, ki želijo poglobiti svoje znanje o teh pogodbah ter razumeti pomen vsake njihove posamezne določbe.

Razdeljen je v več poglavij, med katerimi so splošna poglavja o uporabni vrednosti pogodb FIDIC, izboru ustrezne pogodbe FIDIC po meri uporabnikov ter načinu priprave pogodb FIDIC. V praktičnih poglavjih je obdelan vsak posamezni člen v obeh pogodbah FIDIC, ob tem so vzpostavljene tudi povezave med posameznimi členi.

V priročniku so navodila za tolmačenje členov in napotki za pravilno uporabo posameznih členov. Poseben poudarek je dan načinu priprave Posebnih pogojev pogodbe oziroma vprašanju, kateri členi v Splošnih pogojih pogodbe morajo biti spremenjeni in za katere je bolje, da ostanejo nespremenjeni.

Avtorica priročnika, mag. Maja Koršič Potočnik, odvetnica specialistka za gospodarsko pravo in javna naročila, je strokovnjakinja za gradbene pogodbe FIDIC, saj se z njimi ukvarja tako v praksi pri sodelovanju pri izvajanju pogodb FIDIC in sodelovanju v komisijah za reševanje sporov kakor tudi teoretično v okviru svojega doktorskega študija. Njen namen je bil, da bi bil priročnik čim bolj praktične narave in da bi uporabniki v njem našli odgovore na vprašanja, ki si jih največkrat zastavljajo pri pripravi pogodb FIDIC ter med njihovim izvajanjem.

Nazadnje ogledano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti