Napoved izida naslednjih številk

Številka
67/2017
predvidoma izide 29. 11. 2017
Številka
68/2017
predvidoma izide 1. 12. 2017
Rezultati iskanja
1. 2762. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2018
UL št. 58, 20. 10. 2017 / Dobje
2. 2212. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni
UL št. 44, 18. 8. 2017 / Dobje
3. 2211. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
UL št. 44, 18. 8. 2017 / Dobje
4. 1614. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Zgornje Brezje
UL št. 30, 16. 6. 2017 / Dobje
5. 1287. Pravilnik o sofinanciranju delovanju društev na področju kmetijstva v Občini Dobje
UL št. 24, 12. 5. 2017 / Dobje
6. 1286. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2017
UL št. 24, 12. 5. 2017 / Dobje
7. 1285. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2016
UL št. 24, 12. 5. 2017 / Dobje
8. 1013. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu za Občino Dobje
UL št. 20, 21. 4. 2017 / Dobje
9. 762. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2017
UL št. 15, 31. 3. 2017 / Dobje
10. 761. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2017
UL št. 15, 31. 3. 2017 / Dobje
11. 3665. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju januar–marec 2017
UL št. 84, 23. 12. 2016 / Dobje
12. 2636. Sklep o soglasju za pripojitev
UL št. 62, 30. 9. 2016 / Dobje
13. 2635. Odlok o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko
UL št. 62, 30. 9. 2016 / Dobje
14. 2009. Sklep o potrditvi novih cen storitve na področju občinske gospodarske javne službe – odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
UL št. 46, 30. 6. 2016 / Dobje
15. 2008. Sklep o potrditvi novih cen storitve na področju občinske gospodarske javne službe – obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
UL št. 46, 30. 6. 2016 / Dobje
16. 2007. Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobje
UL št. 46, 30. 6. 2016 / Dobje
17. 2006. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2015
UL št. 46, 30. 6. 2016 / Dobje
18. 1470. Sklep o sprejetju Odloka o ustanovitvi in delovanju JZ
UL št. 34, 11. 5. 2016 / Dobje
19. 1469. Sklep o pripojitvi javnega zavoda »Ljudska univerza Občine Šentjur« k javnemu zavodu »Razvojna agencija Kozjansko«
UL št. 34, 11. 5. 2016 / Dobje
20. 1468. Sklep o pooblastilu župana za notarski podpis
UL št. 34, 11. 5. 2016 / Dobje

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

26
Let izdaje
2761
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov