Napoved izida naslednjih številk

Številka
11/2018
predvidoma izide 23. 2. 2018
Številka
12/2018
predvidoma izide 26. 2. 2018
Številka
13/2018
predvidoma izide 2. 3. 2018
Rezultati iskanja
1. 3613. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni
UL št. 75, 22. 12. 2017 / Dobje
2. 3612. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2017
UL št. 75, 22. 12. 2017 / Dobje
3. 3611. Odlok o pokopališkem redu v Občini Dobje
UL št. 75, 22. 12. 2017 / Dobje
4. 2762. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2018
UL št. 58, 20. 10. 2017 / Dobje
5. 2212. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni
UL št. 44, 18. 8. 2017 / Dobje
6. 2211. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
UL št. 44, 18. 8. 2017 / Dobje
7. 1614. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Zgornje Brezje
UL št. 30, 16. 6. 2017 / Dobje
8. 1287. Pravilnik o sofinanciranju delovanju društev na področju kmetijstva v Občini Dobje
UL št. 24, 12. 5. 2017 / Dobje
9. 1286. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2017
UL št. 24, 12. 5. 2017 / Dobje
10. 1285. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2016
UL št. 24, 12. 5. 2017 / Dobje
11. 1013. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu za Občino Dobje
UL št. 20, 21. 4. 2017 / Dobje
12. 762. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2017
UL št. 15, 31. 3. 2017 / Dobje
13. 761. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2017
UL št. 15, 31. 3. 2017 / Dobje
14. 3665. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju januar–marec 2017
UL št. 84, 23. 12. 2016 / Dobje
15. 2636. Sklep o soglasju za pripojitev
UL št. 62, 30. 9. 2016 / Dobje
16. 2635. Odlok o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko
UL št. 62, 30. 9. 2016 / Dobje
17. 2009. Sklep o potrditvi novih cen storitve na področju občinske gospodarske javne službe – odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
UL št. 46, 30. 6. 2016 / Dobje
18. 2008. Sklep o potrditvi novih cen storitve na področju občinske gospodarske javne službe – obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
UL št. 46, 30. 6. 2016 / Dobje
19. 2007. Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobje
UL št. 46, 30. 6. 2016 / Dobje
20. 2006. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2015
UL št. 46, 30. 6. 2016 / Dobje

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

27
Let izdaje
2785
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov