Napoved izida naslednjih številk

Številka
63/2019
predvidoma izide 21. 10. 2019
Številka
64/2019
predvidoma izide 25. 10. 2019
Rezultati iskanja
1. 2444. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
UL št. 53, 30. 8. 2019 / Dobje
2. 1657. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2019
UL št. 36, 7. 6. 2019 / Dobje
3. 1496. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2019
UL št. 33, 22. 5. 2019 / Dobje
4. 1463. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2018
UL št. 32, 17. 5. 2019 / Dobje
5. 832. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2019
UL št. 20, 29. 3. 2019 / Dobje
6. 317. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni
UL št. 10, 15. 2. 2019 / Dobje
7. 59. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2019
UL št. 3, 11. 1. 2019 / Dobje
8. 4022. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Dobje, izvedenih dne 18. 11. 2018
UL št. 82, 21. 12. 2018 / Dobje
9. 4021. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dobje – prvi krog, izvedenih dne 18. novembra 2018
UL št. 82, 21. 12. 2018 / Dobje
10. 3919. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobje
UL št. 81, 14. 12. 2018 / Dobje
11. 3918. Statut Občine Dobje
UL št. 81, 14. 12. 2018 / Dobje
12. 3635. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje«
UL št. 75, 26. 11. 2018 / Dobje
13. 3543. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2017
UL št. 72, 16. 11. 2018 / Dobje
14. 2718. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
UL št. 53, 3. 8. 2018 / Dobje
15. 978. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2018
UL št. 23, 6. 4. 2018 / Dobje
16. 3613. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni
UL št. 75, 22. 12. 2017 / Dobje
17. 3612. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2017
UL št. 75, 22. 12. 2017 / Dobje
18. 3611. Odlok o pokopališkem redu v Občini Dobje
UL št. 75, 22. 12. 2017 / Dobje
19. 2762. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2018
UL št. 58, 20. 10. 2017 / Dobje
20. 2212. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni
UL št. 44, 18. 8. 2017 / Dobje

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

28
Let izdaje
2923
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov