Napoved izida naslednjih številk

Številka
100/2020
predvidoma izide 17. 7. 2020
Rezultati iskanja
1. 1077. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2020
UL št. 73, 20. 5. 2020 / Dobje
2. 586. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2020
UL št. 29, 18. 3. 2020 / Dobje
3. 122. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dobje
UL št. 4, 24. 1. 2020 / Dobje
4. 3818. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
UL št. 82, 31. 12. 2019 / Dobje
5. 3817. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Dobje
UL št. 82, 31. 12. 2019 / Dobje
6. 3816. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobje
UL št. 82, 31. 12. 2019 / Dobje
7. 3745. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in dopolnilnih socialno varstvenih programov lokalnega pomena v Občini Dobje
UL št. 81, 27. 12. 2019 / Dobje
8. 3400. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2020
UL št. 77, 20. 12. 2019 / Dobje
9. 3138. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2020
UL št. 70, 29. 11. 2019 / Dobje
10. 3009. Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče
UL št. 68, 15. 11. 2019 / Dobje
11. 2444. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
UL št. 53, 30. 8. 2019 / Dobje
12. 1657. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2019
UL št. 36, 7. 6. 2019 / Dobje
13. 1496. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2019
UL št. 33, 22. 5. 2019 / Dobje
14. 1463. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2018
UL št. 32, 17. 5. 2019 / Dobje
15. 832. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2019
UL št. 20, 29. 3. 2019 / Dobje
16. 317. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni
UL št. 10, 15. 2. 2019 / Dobje
17. 59. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2019
UL št. 3, 11. 1. 2019 / Dobje
18. 4022. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Dobje, izvedenih dne 18. 11. 2018
UL št. 82, 21. 12. 2018 / Dobje
19. 4021. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dobje – prvi krog, izvedenih dne 18. novembra 2018
UL št. 82, 21. 12. 2018 / Dobje
20. 3919. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobje
UL št. 81, 14. 12. 2018 / Dobje

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

29
Let izdaje
3042
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov