Napoved izida naslednjih številk

Številka
100/2023
predvidoma izide 29. 9. 2023
Rezultati iskanja
1. 2041. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
UL št. 64, 16. 6. 2023 / Dobje
2. 2040. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem, o nagradah članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v Občini Dobje
UL št. 64, 16. 6. 2023 / Dobje
3. 1783. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2022
UL št. 58, 26. 5. 2023 / Dobje
4. 1658. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2023
UL št. 54, 12. 5. 2023 / Dobje
5. 1079. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni
UL št. 39, 31. 3. 2023 / Dobje
6. 928. Sklep o spremembi cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
UL št. 34, 24. 3. 2023 / Dobje
7. 927. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2023
UL št. 34, 24. 3. 2023 / Dobje
8. 4048. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2023
UL št. 159, 21. 12. 2022 / Dobje
9. 3956. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Dobje, izvedenih dne 20. 11. 2022
UL št. 157, 16. 12. 2022 / Dobje
10. 3955. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dobje – prvi krog, izvedenih dne 20. novembra 2022
UL št. 157, 16. 12. 2022 / Dobje
11. 3347. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2023
UL št. 137, 28. 10. 2022 / Dobje
12. 3346. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje«
UL št. 137, 28. 10. 2022 / Dobje
13. 2754. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni
UL št. 114, 31. 8. 2022 / Dobje
14. 2252. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobje
UL št. 90, 5. 7. 2022 / Dobje
15. 2054. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2021
UL št. 87, 24. 6. 2022 / Dobje
16. 1949. Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v Enoto vrtec Dobje
UL št. 82, 15. 6. 2022 / Dobje
17. 672. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobje
UL št. 35, 11. 3. 2022 / Dobje
18. 671. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2022
UL št. 35, 11. 3. 2022 / Dobje
19. 4178. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dobje, št. 1 (SD OPN)
UL št. 204, 28. 12. 2021 / Dobje
20. 4083. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2022
UL št. 202, 24. 12. 2021 / Dobje

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

32
Let izdaje
3622
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost