Napoved izida naslednjih številk

Številka
126/2022
predvidoma izide 7. 10. 2022
Rezultati iskanja
1. 2754. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni
UL št. 114, 31. 8. 2022 / Dobje
2. 2252. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobje
UL št. 90, 5. 7. 2022 / Dobje
3. 2054. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2021
UL št. 87, 24. 6. 2022 / Dobje
4. 1949. Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v Enoto vrtec Dobje
UL št. 82, 15. 6. 2022 / Dobje
5. 672. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobje
UL št. 35, 11. 3. 2022 / Dobje
6. 671. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2022
UL št. 35, 11. 3. 2022 / Dobje
7. 4178. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dobje, št. 1 (SD OPN)
UL št. 204, 28. 12. 2021 / Dobje
8. 4083. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2022
UL št. 202, 24. 12. 2021 / Dobje
9. 4003. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2022
UL št. 199, 22. 12. 2021 / Dobje
10. 4002. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobje za leto 2021
UL št. 199, 22. 12. 2021 / Dobje
11. 3919. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
UL št. 196, 17. 12. 2021 / Dobje
12. 2770. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni
UL št. 134, 25. 8. 2021 / Dobje
13. 2769. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2020
UL št. 134, 25. 8. 2021 / Dobje
14. 1079. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Dobje
UL št. 54, 9. 4. 2021 / Dobje
15. 993. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2021
UL št. 51, 2. 4. 2021 / Dobje
16. 39. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje
UL št. 3, 8. 1. 2021 / Dobje
17. 3653. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko
UL št. 200, 29. 12. 2020 / Dobje
18. 3652. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobje
UL št. 200, 29. 12. 2020 / Dobje
19. 3430. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2021
UL št. 194, 23. 12. 2020 / Dobje
20. 3364. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
UL št. 191, 18. 12. 2020 / Dobje

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

31
Let izdaje
3481
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost