Napoved izida naslednjih številk

Številka
10/2022
predvidoma izide 21. 1. 2022
Številka
11/2022
predvidoma izide 28. 1. 2022
Rezultati iskanja
1. 4178. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dobje, št. 1 (SD OPN)
UL št. 204, 28. 12. 2021 / Dobje
2. 4083. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2022
UL št. 202, 24. 12. 2021 / Dobje
3. 4003. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2022
UL št. 199, 22. 12. 2021 / Dobje
4. 4002. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobje za leto 2021
UL št. 199, 22. 12. 2021 / Dobje
5. 3919. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
UL št. 196, 17. 12. 2021 / Dobje
6. 2770. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni
UL št. 134, 25. 8. 2021 / Dobje
7. 2769. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2020
UL št. 134, 25. 8. 2021 / Dobje
8. 1079. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Dobje
UL št. 54, 9. 4. 2021 / Dobje
9. 993. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2021
UL št. 51, 2. 4. 2021 / Dobje
10. 39. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje
UL št. 3, 8. 1. 2021 / Dobje
11. 3653. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko
UL št. 200, 29. 12. 2020 / Dobje
12. 3652. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobje
UL št. 200, 29. 12. 2020 / Dobje
13. 3430. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju prvega tromesečja leta 2021
UL št. 194, 23. 12. 2020 / Dobje
14. 3364. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
UL št. 191, 18. 12. 2020 / Dobje
15. 3040. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2021
UL št. 173, 27. 11. 2020 / Dobje
16. 3039. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2019
UL št. 173, 27. 11. 2020 / Dobje
17. 1077. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2020
UL št. 73, 20. 5. 2020 / Dobje
18. 586. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2020
UL št. 29, 18. 3. 2020 / Dobje
19. 122. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dobje
UL št. 4, 24. 1. 2020 / Dobje
20. 3818. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje
UL št. 82, 31. 12. 2019 / Dobje

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

31
Let izdaje
3365
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost