Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3651. Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem, stran 10547.

  
Na podlagi drugega odstavka 61. člena, prvega odstavka 284.a člena in tretjega odstavka 325. člena v zvezi z drugim odstavkom 285. člena, drugim odstavkom 317. člena, drugim odstavkom 321. člena in šestim odstavkom 325. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo obrazci za napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, od dohodka iz prenosa premoženjske pravice ter od drugih dohodkov.
S tem pravilnikom se določajo obrazci za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem.
2. člen 
Davčni zavezanec predloži davčnemu organu napoved za odmero akontacije dohodnine:
1. od dohodka iz zaposlitve na obrazcih:
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja za rezidente, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del,
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od pokojnine za rezidente, ki je Priloga 1A tega pravilnika in njegov sestavni del,
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za nerezidente, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del,
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente, ki je Priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del,
2. od dohodka iz prenosa premoženjske pravice na obrazcu:
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice, ki je Priloga 4 tega pravilnika in njegov sestavni del,
3. od drugih dohodkov na obrazcu:
– Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov, ki je Priloga 5 tega pravilnika in njegov sestavni del.
3. člen 
Davčni zavezanec predloži davčnemu organu napoved za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in iz oddajanja premoženja v najem:
1. od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) na obrazcu:
– Napoved za odmero dohodnine od obresti za leto ____ (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU), ki je Priloga 6 tega pravilnika in njegov sestavni del,
2. od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, na obrazcu:
– Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu ____, ki je Priloga 7 tega pravilnika in njegov sestavni del,
3. od dividend na obrazcu:
– Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto ____, ki je Priloga 8 tega pravilnika in njegov sestavni del,
4. od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov oziroma v primeru uveljavljanja zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine na obrazcu:
– Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov oziroma uveljavljanje zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine za leto____, ki je Priloga 9 tega pravilnika in njegov sestavni del,
5. od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine na obrazcu:
– Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine, ki je Priloga 10 tega pravilnika in njegov sestavni del,
6. od dohodka iz oddajanja premoženja v najem na obrazcu:
– Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki je Priloga 11 tega pravilnika in njegov sestavni del.
KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (Uradni list RS, št. 102/15, 79/16, 79/17, 79/18 in 29/19), uporablja pa se za dohodke, prejete do vključno 31. decembra 2019.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2020 in se uporablja za dohodke, prejete od vključno 1. januarja 2020.
Št. 007-658/2019/19
Ljubljana, dne 23. decembra 2019
EVA 2019-1611-0120
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance 
 
 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti