Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2001 z dne 30. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2001 z dne 30. 5. 2001

Kazalo

2421. Pravilnik o oblikah vlog (obrazcev) za vpis v elektronsko zemljiško knjigo, stran 4738.

Na podlagi 75. člena zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 33/95) in 41. člena uredbe o naložitvi in vodenju zemljiške knjige z uporabo računalniške tehnologije ter o uskladitvi podatkov v zemljiški knjigi s podatki zemljiškega katastra (Uradni list RS, št. 42/01) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o oblikah vlog (obrazcev) za vpis v elektronsko zemljiško knjigo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa oblike vlog (obrazcev), na katerih se vložijo predlogi za vpis v elektronsko zemljiško knjigo.
2. člen
(predlog)
Od uveljavitve uredbe o naložitvi in vodenju zemljiške knjige z uporabo računalniške tehnologije ter o uskladitvi podatkov v zemljiški knjigi s podatki zemljiškega katastra dalje štejejo vsi zemljiškoknjižni predlogi, glede oblike vlog (obrazcev), za predloge za vpis v elektronsko zemljiško knjigo.
3. člen
(vloga)
Upošteva se tudi drugačna vloga predlagatelja, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, če je izrecno označena kot zemljiškoknjižni predlog in če vsebuje vse podatke ter obliko rubrik in njihovo zaporedje, kot je to določeno v predpisanem obrazcu.
4. člen
(oblika)
Vloge, na katerih se vložijo predlogi za vpis, morajo biti na papirju ali na natiskanem obrazcu, v velikosti formata A4 ali v elektronski obliki.
Če se vloga vloži na natiskanem obrazcu, se izpolni s pisalnim strojem ali drugo napravo za tiskanje, pri tem pa morajo biti vse rubrike pravilno in čitljivo izpolnjene.
Če se vloga vloži v elektronski obliki, morajo biti vse rubrike in vrstice oziroma v njih navedeni podatki izpolnjeni po obliki, rubrikah in vsebini, ki popolnoma ustreza natiskanemu obrazcu ter v skladu s tehničnimi pogoji, ki jih določi minister za pravosodje.
II. OBRAZCI ZA VPIS
5. člen
(obseg obrazca)
Vsi predpisani obrazci, določeni s tem pravilnikom, so sestavljeni iz dveh delov, ki so glede na obseg natisnjeni na listih papirja v velikosti A4 formata.
Prvi del vsakega obrazca predstavlja zemljiškoknjižni predlog za vpis in je enak ne glede na tip obrazca. Na hrbtni strani vsebuje obrazložitev, prilagojeno drugemu delu obrazca, ki predstavlja sklep o vpisu, ki se zahteva s predlogom za vpis.
Drugi del obrazca predstavlja sklep zemljiškoknjižnega referenta o vpisu, ki je različen in prilagojen tipu obrazca, glede na pravico ali pravno dejstvo, katerega vpis se zahteva. Tudi ta del obrazca na hrbtni strani vsebuje obrazložitev.
6. člen
(označba predpisanih obrazcev)
Predlogi za vpis se vložijo na naslednjih predpisanih obrazcih, ki so sestavni del tega pravilnika:
– Predlog za vpis/izbris vknjižbe pravice, obr. PZK št. 6, 6/1, 6/2 in 6/3;
– Predlog za vpis/izbris zaznambe, obr. PZK št. 7, 7/1 in 7/2;
– Predlog za vpis/izbris zaznambe vrstnega reda, obr. PZK št. 8, 8/1 in 8/2;
– Predlog za odpis nepremičnin, obr. PZK št. 9, 9/1, 9/2, 9/3 in 9/4;
– Predlog za vpis etažne lastnine na investitorja, obr. PZK št.10, 10/1, 10/2, 10/3 in 10/4.
7. člen
(izvodi)
Predlog za vpis se mora vložiti v toliko izvodih, kolikor jih je potrebno za sodišče, predlagatelja in druge udeležence, ki jim je potrebno vročiti sklep o vpisu.
8. člen
(razveljavitev pravilnika)
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati obrazci po 40. členu pravilnika o vodenju zemljiške knjige (Uradni list RS, št. 77/95).
9. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 165-01-10/01
Ljubljana, dne 18. maja 2001.
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina