Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2023 z dne 27. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2023 z dne 27. 3. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

986. Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja slovenske vojske do leta 2040 (ReDPROSV40)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

987. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana
988. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Novo mesto
989. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Celje
990. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Izola Ospedale Generale Isola
991. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice
992. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor
993. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
994. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
995. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje
996. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice
997. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
998. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale ortopedico Valdoltra
999. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Idrija
1000. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
1001. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje
1002. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
1003. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
1004. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota
1005. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani
1006. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
1007. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana
1008. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
1009. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna
1010. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični
1011. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano bolnišnično zdravljenje Sežana
1012. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Topolšica
1013. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča
1014. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Ormož
1015. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant
1016. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje
1017. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Vojnik

USTAVNO SODIŠČE

1018. Odločba o ugotovitvi, da je 221.i člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo
1019. Odločba o ugotovitvi, da so četrti odstavek Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, kolikor se nanaša na najožja vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom, 3. točka tretjega odstavka 74. člena in prvi odstavek in 2. točka drugega odstavka 76. člena Zakona o vodah, kolikor se nanašajo na najožja vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom, ter 22. in 23. člen Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja v neskladju z Ustavo
AAA Zlata odličnost