Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2022 z dne 17. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2022 z dne 17. 5. 2022, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1609. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Latviji
1610. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Helenski republiki
1611. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ciper
1612. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski republiki
1613. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Latviji
1614. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Helenski republiki
1615. Ukaz o postavitvi stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1616. Uredba o določitvi vloge za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 – šolajoči v tujini, sporočila izvajalca subvencioniranega izobraževalnega programa o udeležencih, izjave o združitvi digitalnih bonov '22 in izjave o unovčitvi digitalnega bona '22
1617. Uredba o varstvenih območjih dediščine

MINISTRSTVA

1618. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil
1619. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1620. Sklep o spremembi Sklepa o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v javnih zavodih na področju vzgoje in izobraževanja v šolskem letu 2021/2022

SODNI SVET

1621. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1622. Spremembe Splošnega akta o cestninjenju
1623. Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil za delovanje trga z elektriko

OBČINE

Cerkno

1624. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah
1625. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkno

Tržič

1626. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju podžupana Občine Tržič
1627. Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič

POPRAVKI

1628. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škofljica
AAA Zlata odličnost