Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2022 z dne 17. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2022 z dne 17. 5. 2022

Kazalo

1626. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju podžupana Občine Tržič, stran 5303.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 36. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) župan Občine Tržič izdaja
S K L E P 
I. 
Župan Občine Tržič, mag. Borut Sajovic, sem dne 12. 12. 2018, izdal Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič, št. 1001-0011/2018, ki je priloga tega sklepa in se glasi:
»1. člen 
Za podžupana Občine Tržič se imenuje Dušana Bodlaja, roj. 31. 1. 1961, stan. Pristavška cesta 115, 4290 Tržič.
2. člen 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana.
3. člen 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja župana opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
4. člen 
Podžupan, v primeru predčasnega prenehanja mandata župana, opravlja funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.
5. člen 
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
II. 
S tem sklepom župan Občine Tržič, mag. Borut Sajovic, Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič, št. 1001-0011/2018 z dne 12. 12. 2018, spreminjam, tako, da se spremeni besedilo 4. člena tega sklepa, tako, da se pravilno glasi:
»Podžupan Dušan Bodlaj, roj. 31. 1. 1961, stan. Pristavška cesta 115, 4290 Tržič, v primeru predčasnega prenehanja mandata župana, opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana.«
III. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1001-0011/2018
Tržič, dne 11. maja 2022
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti