Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2022 z dne 17. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2022 z dne 17. 5. 2022

Kazalo

1627. Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič, stran 5304.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 36. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) župan Občine Tržič izdaja
S K L E P 
o imenovanju podžupana Občine Tržič 
1. člen 
Za podžupana Občine Tržič se imenuje Nejca Perko, roj. 3. 8. 1979, stanujočega Podljubelj 156A, 4290 Tržič.
2. člen 
Nejc Perko, roj. 3. 8. 1979, Podljubelj 156A, 4290 Tržič, bo funkcijo podžupana opravljal od 12. 5. 2022 dalje.
3. člen 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4. člen 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja župana opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
5. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1001-0011/2018
Tržič, dne 10. maja 2022
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti