Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4145. Uredba o Načrtu upravljanja z morskim okoljem za obdobje 2022-2027
4146. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije
4147. Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini
4148. Uredba o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini
4149. Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024
4150. Uredba o stroških reprezentance
4151. Uredba o spremembi Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic
4152. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
4153. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji

Odloki

4154. Odlok o spremembi Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah

Sklepi

4155. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota
4156. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Izola Ospedale Generale Isola
4157. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice
4158. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
4159. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
4160. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
4161. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje
4162. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana
4163. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Topolšica
4164. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale ortopedico Valdoltra
4165. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
4166. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Novo mesto
4167. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Idrija
4168. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča
4169. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
4170. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana
4171. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor
4172. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna
4173. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano bolnišnično zdravljenje Sežana
4174. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Celje
4175. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje
4176. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Vojnik
4177. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Ormož
4178. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični
4179. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice
4180. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani
4181. Sklep o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
4182. Sklep o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje
4183. Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
4184. Sklep o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
4185. Sklep o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant
AAA Zlata odličnost